VÄLKOMMEN TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla, Eskilstuna kommun

Sidan administreas av Mälby Samfällighetsförening (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "ARKIV" har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

                         Torshälla Huvud                         

                                                                                           Fyren Torshälla Huvud  

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Asfaltering av Mälbyvägen PÅMINNELSE

kommentarer 0

Som tidigare meddelats kommer Mälbyvägen att genomgå renovering och asfaltering. Detta arbete påbörjas imorgon den 24 augusti 2021 kl 0700. Arbetet kommer att pågå under två dagar (tisdag och onsdag). En körbana i taget renoveras. Det kommer att finns två vakter som dirrigerar trafiken. Räkna med att det kan ta ett par minuter extra att ta sig ut på Torshällavägen. Vi ber er ha överinseende med detta för att sedan kunna åka på en fin och nyasfalterad Mälbyväg inom kort!

Hälsningar// Styrelsen Mälby SFF

Läs hela nyheten

Faktura för Årsavgift 2021

kommentarer 0

Vi kommer att senast måndag den 26 juli 2021, skicka ut faktura för årsavgiften 2021. Fakturan kommer som vanligt via länk från Matriset Oy. Tydlig avsändare är Mälby Samfällighetsförening.

Vid betalning ska alltid fakturans nummer uppges.   Förfallodag är den 31 augusti 2021. Vid påminnelse debiteras enligt stämmobeslut SEK 100.

De som inte har E.post, kommer att få fakturan med brev i form av en posttjänst. Har du några frågor eller funderingar, så tveka inte att höra av dig till oss på   info@maelby.com

 

Läs hela nyheten

Välbesökt Årsmöte

kommentarer 0

Lördagen den 17 juli ägde årsmötet för 2021 rum. Mötet blev väldigt välbesökt och en trevlig nyhet var att föreningen bjöd samtliga på kaffe och nybakta bullar som tillhandahölls av Rådhuscafét i Torshälla.

Hela 14 motioner behandlades och detta tog naturligtvis lite tid. Mötet beslöt att bifalla styrelsens förslag om fyra fasta cirkulärgupp på området till en beräknad kostnad av sju tusen kronor styck. Vidare bifölls styrelsens förslag om att utreda en dispens-avgift för de som överträder de s.k. BK3-vikterna på våra vägar (ca 22,5 ton). Dispens kommer alltså att behövas vid om eööer tillbyggnad och stora markarbeten samt liknande.

Till styrelsen blev det omval av Susanne Boy-Löjdquist som ordförande. Ledamoten Kjell Olofsson samt Åke Lindmark omvaldes på 2 år. Omval blev det även av revisorer samt en suppleant. Jonny Andersson nyvaldes som supplent. Patrik Bihler nyvaldes i valberedningen.

Då utgifter och inkomststat godkändes av mötet, kommer årsavgiften att faktureras ut inom kort. Detta för att inte urholka vårt kassaflöde när asfalteringen av Mälbyvägen ska betalas. Som vanligt får de som har registrerat sin e-postadress, fakturan på en länk, övriga via posttjänst.

Hur styrelsen ser ut kan du se under fliken "Föreningsinfo".

 

Läs hela nyheten

Asfaltering av Mälbyvägen

kommentarer 0

Vi har nu fått besked från Svevia, att Mälbyvägen kommer att maskinjusteras och därefter asfalteras, under dagarna tisdag och onsdag den 24 och 25 augusti. Det kommer att innebära betydande trafikproblem under dagtid.

Vad vi vet är att man åtgärdar den ena körbanan först och därefter fortsätter med den andra. Vilken sida man börjar med är oklart, men ett antagande är, att man börjar på höger sida i nordgående riktning.

Huruvida det kommer att finnas vägvakter eller någon form av ljussignaler, får vi återkomma till länmgre fram.

Vi kommer givetvis att kontakta Länstrafiken såväl som Blåljusansvariga och Postnord. Det åligger fastighetsägare att underrätta entreprenörer, hantverkare och budbilar. Detta gäller även ni som har tider att passa, räkna med stopp på kanske 20-30 minuter.

Vi ber om överseende för alla eventuella olägenheter detta kan medföra. Om du har funderingar över ovanstående, så tveka inte att kontakta styrelsen på  info@maelby.com  

Läs hela nyheten

Äldre nyheter