VÄLKOMMEN TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla, Eskilstuna kommun

Sian administreas av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "Arkv", har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

 

Torshälla Huvud

Fyren Torshälla Huvud

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Vi behöver er hjälp !

kommentarer 0

 

Som ni vet pågår just nu arbete med att snygga till vår rondell vid busshållplatsen. Den har i många år fått vara uppställningsplats för allt ifrån grävmaskiner och grushögar till bilar och släp. Idén till detta fick styrelsen för flera år sedan, då vi fick vetskap om att det skulle bli stora massor jord som skulle behöva köras bort vid den planerade dikningen på Vesterbergs väg. Frakt till Lilla Nyby samt depåavgifter för detta skulle kosta åtskilliga tusen, vilket vi nu slapp när vi kunde tippa detta bara några hundra meter bort.

Meningen var att detta arbete skulle komma upp som en fråga på Årsmötet den 14 april. Olyckligtvis kom som ni vet, Coronaviruset emellan. Styrelsens ambition var att vi vill skapa en en rik ängsmiljö i rondellen, med klassiska svenska ängsväxter och blomsterblandningar, som gillas av bin, humlor och fjärilar och som är vacker att titta på. Vi har införskaffat de bästa ängs-fröer som kan uppbringas i Sverige.På våren tänker vi oss rondellen fylld med vita och gula narcisser. Kullen ska omgärdas av sten ( makadam) för att skapa en fast struktur och för att hålla ogräset borta. Vi vill också påpeka att en vacker rondell centralt vid infarten ser bra ut för besökare och därmed också värdet på din/er fastighet.

Vi har nu med alla arbeten och inköp, kommit upp i ca 10 tkr. Det motsvara ca 23 kr per fastighet. Det är inga problem med pengar, vi har sparat 60-70 tkr på den obefintliga vintern, men eftersom det aktuella uppsnyggningen inte är budgeterad vill vi stoppa här samt efterhör era åsikter. Vår bedömning är att vi i ett tidsmässigt perspektiv fram till hösten, behöver lägga ner ytterligare 10 tkr. Det är detta eller att lämna rondellen i det skick den är nu, som ni behöver ta ställning till.

Vi kommer därför inom några dagar att lägga upp en enkät på vår hemsida www.mälby.com där ni kan gå in och rösta på de två alternativen. Du måste logga in för att göra detta, alltså med användarnamn = din e-postadress samt ditt lösenord. Skulle det vara några problem eller frågor, tveka inte att höra av dig på info@maelby.com

Du kommer att bli underrättad när enkäten finns på hemsidan.

 

 

Läs hela nyheten

Lite mer vårinformation!

kommentarer 0

Information i försommartid

 

Nu befinner vi oss i mitten på maj och det kan betraktas som försommartid. Majvädret såhär långt, kan nog mer ses som ett traditionellt aprilväder. D.v.s att alla väder kan inträffa under en och samma dag.

Vårt vackra Mälby var med något undantag ett sommarstugeområde från början. I dagsläget finns det drygt 330 fastigheter och ca. 90% av dessa är året-runt-fastigheter. Detta innebär både stora möjligheter och ibland utmaningar.

Med nyttjanderätt ansvarar Mälby SFF för de flesta vägarnas sommar och vinterunderhåll inom området. Detta kom ur anläggningsbeslutet, (det som blev utkomsten av lantmäteriförrättningen år 2000 rörande vägföreningarna i Mälby, Ängsholmen och Lisselängen). En del i det betyder att ”vägföreningen” ansvarar för att boende tar sig till och från sin fastighet. En annan del är att transporter för att upprätthålla infrastruktur för de boende i området, exempelvis ”sopbilen”, skall ta sig fram och tillbaka till soptunnor. Till följd av det sistnämnda har ett arbete med att iordningställa vändplats-zoner på strategiska platser förelegat de senaste åren. Detta som sagt, för att exempelvis ”sopbilen” ska kunna vända på dessa. Kostnaderna för skapandet av vändplatser har varit, och är budgeterat.

Vändplatserna skall inte betraktas som några varaktiga parkeringsplatser. Då det natursköna Mälby präglas av betydande höjdskillnader, d.v.s. det finns både utmanande uppförsbackar och nedförsbackar som främst vintertid kan medföra att det blir svårt att ta sig till eller ifrån sin fastighet. Vid sådana tillfällen och/ eller andra speciella tillfällen är det rimligt att man tillfälligt får parkera på aktuell vändplan. Detta

under förutsättning att det inte interagerar med ”sopbilen”. Styrelsen uppmanar alla att ha ett respektfullt förhållningssätt kring detta.

Naturligtvis går det att reglera med förbud och påbudsskyltar, men i möjligaste mån är bedömningen att detta ska undvikas, så långt det är går!

Det är förhållandevis många som är boende i Mälby och flera som önskar framföra synpunkter till Mälby SFF. Alla fastighetsägare har möjlighet att till varje Årsstämma skicka in motioner, d.v.s. synpunkter på ämnen man önskar ska behandlas på stämman.

Utöver detta finns en kommunikationskanal till styrelsen via e-post med adressen: info@maelby.com.

På agendan för styrelsemöte till Mälby SFF, d.v.s. vägföreningens, finns en fast agendapunkt ”inkommet från info@maelby-mailen”. Där behandlas inkomna synpunkter från medlemmar.

Styrelsen har tidigare meddelat kring 2020 års genomförande av årsstämma, som blivit försenat till följd av smittspridningsrisken i samhället. Vi ber att få återkomma i detta ärende i början på juni-20.

 

Allt gott, hälsar Styrelsen i Mälby SFF.

 

                                                                                    

 

Läs hela nyheten

Vårmeddelande!

kommentarer 0

Vårinformation och lite om Vägföreningens årsstämma!

 

Vårvintern och våren 2020 är det nog ingen som kommer att glömma. Corona och Covid 19 glömmer vi nog inte heller och på grund av det är inget sig likt.

Nu ska vi i möjligaste mån hålla oss hemma och se över rörelsemönster, tvätta händerna och hosta i armvecket! Sammankomster med fler än 50 personer får inte hållas och till följd av det har vi i vägföreningen inte ännu haft vår årsstämma (som egentligen var planerad till den 14 april-20).

I styrelsen har vi sagt att vi väntar ut maj månad och följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten utfärdar. En tanke kan vara att vi håller stämman i juni utomhus, dit var och en tar med sig en stol om man inte vill stå, men vi återkommer i det ärendet. Kallelse till stämma kommer minst 14 dagar innan, enligt stadgar.

Någon har kanske noterat att varningsskylten för vildsvin, i början på Mälbyvägen har försvunnit. Detta till följd av stöld. Tråkigt när sådant händer. De signaler som vi får går i riktningen att vi inte har lika mycket vildsvin i området längre, vilket är en lättnad i sig själv.

En annan sak som säkert inte undgått någon är att det pågår arbete vid bussvändplanen. Detta påbörjades i höstas i samband med restaureringen av Vesterbergs väg. Massorna som blev efter dikningen på Vesterbergs väg samlades vid bussrondellen. Detta medförde att vägföreningen sparade många tusenlappar på att inte behöva skicka iväg massorna på lastbil. Under hösten planades jordhögarna ut och nu pågar det arbete med att så gräs och blommor. Detta görs med frivilliginsatser och om någon är intresserad att medverka kring detta är man välkommen att göra så. Kontakta Åke Lindmark, som samordnar. Kontaktuppgifter finns på Mälbys hemsida. http://www.mälby.com

Värt att nämna i sammanhanget är att det i anläggningsbeslutet, (det som blev utkomsten av lantmäteriförrättningen år 2000 rörande vägföreningarna i Mälby, Ängsholmen och Lisselängen), under sektion två står att Mälbys vägföreningen ansvarar för ”Mälbyvägen med bussvändplan”.

Avslutningsvis vill vi önska alla en härlig vår. Var rädda om er själva och andra. Styrelsen återkommer med meddelande kring genomförande av årsstämman i början på juni.

 

Vårhälsningar från Styrelsen Mälby SFF                                                       

 

 

Läs hela nyheten

Information om deklarationen 2019

kommentarer 0

Som bekant har föreningen två lån som vi betalar av på.  Dessa lån har givetvis en ränta och föreningen kan inte dra av denna. Däremot kan varje fastighetsägare dra av räntan på sin självdeklaration. Skulle ni redan ha lämnat in den, den här upplysningen är lite sen, kan ni också maila eller skriva till Skatteverket och be dem lägga till nedanstående belopp. De hamnar på er skattsedel.

Ni får själva titta på fakturan för årsavgiften som kom i augusti 2019, vad ni kan dra av. Andelen står på sektion 1 och 2.. Står det en etta här så har ni alltså 1 andel. Står det 0,7, så har ni alltså denna andel. De flesta har 1 eller 0,7 i andel. Det finns en del som har ex.vis en andel 0,7 samt 0,5. Då kan ni se nedan på beloppen samt slå ihop dessa. Hör gärna av er om det finns tveksamheter info@maelby.com

 

Andel 0,15 kan dra av kr  24

Andel 0,3   kan dra av kr 47

Andel 0,35 kan dra av kr 55

Andel 0,5   kan dra av kr 79

Andel 0,7  kan dra av kr 138

Andel 1,0 kan dra av kr 158

Andel 1,7 kan dra av kr 296

Beloppet anges under Avdrag-Kapital. Har ni rämteutgifter som är förtryckta så följ anvisningarna på blanketten.

Under Övriga Upplysningar anges: Del i låneränta Mälby Samfällighetsförening org.nr 717907-0623

Läs hela nyheten

Äldre nyheter