Mälby Portalen

Torshälla

Välkommen till vår portal för Torshälla-Mälby & Torshälla Huvud

Sidan administreras av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-Ekstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Logga in

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta Åke Lindmark.

Nytt lösenord

Fyll i din e-postadress i fältet nedan för att återställa ditt lösenord.

Protokoll för Årsstämma 2017

Rubricerade protokoll finns nu upplagt under "Arkiv". För att kunna gå in i Arkiv, måste du ha ett lösenord och för att kunna få ett lösenord, krävs att din e-postadress, för och efternamn samt fastighetsbeteckning läggs in i vår databas.

Ta därför kontakt med oss via mail och meddela ovanstående om du vill ha ett lösenord. Du får sedan instruktioner hur du sedan gör. Protokollet kommer även att skickas till de ca 200 medlemmar, som lämnat in sin e-postadress.

0

Regler för Gästboken

Gästboken har kommit till för att göra ett inlägg om någonting relaterat till föreningen. Att ha åsikter om styrelsen och kritisera dess arbete ingår inte i detta. Är man missnöjd med styrelsen, så kommer man med sin åsikt på Årsstämman, samt röstar i demokratisk anda.

Gästboken är inte heller något forum där man skriver personliga meddelanden till medlemmar eller liknande. Har man framfört en synpunkt om någonting, så innebär inte detta att nya inlägg innehåller samma synpunkter gång på gång. Detta anses som missbruk av Gästboken och vid upprepat missbruk kan man komma att bli avstängd från ytterligare inlägg i Gästboken.

Frågor man upplever som viktiga, kan man framföra i en skrivelse till styrelsen och dessa behandlas i vissa fall ganska omgående eller på nästa styrelsemöte. Man kan också lämna in en motion till Årsstämman. Hur detta går till kan man läsa om i stadgarna. 

Medlem kan också i särskilda fall begära en extra årsstämma. Då krävs en femtedel av medlemmarnas röster.

0

Äldre nyheter