VÄLKOMMEN TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla, Eskilstuna kommun

Sidan administreas av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "Arkv", har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

                         Torshälla Huvud                         

                                                                                           Fyren Torshälla Huvud  

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Årsavgiften igen!

kommentarer 0

Den första oktober förföll fakturan för årsavgiften som skickades ut till alla e-postadresser som en länk, den 28 augusti. Övriga fick fakturan med vanlig post. Tyvärr var det en hel del som antingen missade länken eller att den eventuellt hamnade i skräpboxen. Vi har idag e-postadress till ca 86% av medlemmarna. Övriga 14% kanske inte har någon e-postadress, eller vill inte lämna ut den.

Ca 20 % hade inte betalat den 1 oktober, 14 st som fått den på brev och 56 st som fått den på e-post. I skrivande stund, efter påminnelse, har vi fått in 29 inbetalningar från e-postmottagare. Det återstår alltså 41 st obetalda avgifter den 12 oktober.

Fördelen med e-posten är att vi sparar mycket pengar. Det skulle inköpas frimärken, adressetiketter, kuvert, speciellt tryckt papper och bläck till skrivare. Dessutom skulle allt skrivas ut vikas och plockas in i kuvert med rätt etikett samt åka och postas. Detta tog mer än en halv dag för två personer. Att skicka  e-post är gratis och fakturorna går ut med en knapptryckning.

Tyvärr finns det också nackdelar med e-post. Stora utskick kan inte skickas hur som helst. Detta känns av hos samtliga e-postoperatörer och då hamnar allt obönhörligen i den s.k. Spamboxen. Vår registerhållare, Matriset Oy i Finland, skickar ut e-posten 4,5 st åt gången med ganska lång tidsintervall. Att skicka ut våra fakturor kan ta upp till en timme. Ett problem är också att föreningens namn innehåller ett "ä", vilket inte är så bra i e-postsammanhang, där "å,ä och ö" inte godtas i alla lägen i vad som gäller avsändare. Det positiva är naturligtvis att 80% ändå har fått fakturan och betalat.

Vi tittar över det här och försöker hitta lösningar. En kan vara att vi ändrar avsändaren till "Maelby Samfaellighetsforening" eller liknade. Vi får se vad vi kommer fram till. I alla fall är e-post en bra lösning om den fungerar. En annan är att generera våra fakturor som e-faktura, direkt till det aktuella bamkkontot. Detta är inte gratis, men helt genomförbart. Vi ttar på detta också och återkommer längre fram med mer information.

 

 

Läs hela nyheten

Glöm inte Årsavgiften!

kommentarer 0

Varje år är det rn del som glömmer Årsavgiften. Den skickades ut den 28 augusti via en faktura-länkar till den som har uppgett en e-postadress. För närvarande har vi drygt 300 e-postadresser i vårt register. De som inte har e-post, får sina fakturor med vanlig post. Som vi meddelat tidigare kostar varje brevförsändelse ca 20 kr om man räknar porto, kuvert, papper o.s.v. På detta sparar föreningen 6,000 kr

Som tur är behöver vi inte längre köpa frimärken och kuvert, skriva ut fakturor och lägga in dem i kuvert, sätta på frimärken samt åka till postlådan. Istället sänds fakturor ut från någonting som heter posttjänst till de som inte har någon e-postadress. Vårt registerprogram läser på någon sekund av vilka som ska ha fakturan på brev och sedan skickas en datafil till dem och de skriver ut och skickar dem dagen därpå. Detta kostar ca 800 kr.

Det är givetvis inget konstigt med att en del medlemmar saknar e-post. Det viktiga är nu att Årsavgiften kommer in i tid, förfallodag är den 1 oktober 2020. En Årsstämma i början på 2000-talet bestämde att en påminnelseavgift om 100 kr ska utgå vid sen betalning. Däremot debiteras ingen dröjsmålsränta.

I dessa Corona-tider vet vi att det finns folk som har eller haft det kämpigt med ekonomin, så ta kontakt med styrelsen om du har sådan problem. Allting går att lösa och vi har givetvis tystnadsplikt i sådana ärenden.

 

Läs hela nyheten

Lite nyheter!

kommentarer 0

Busshållplatsen är nu iordninggjord. Vi har lagt på 30 ton ängsjord och lagt en ring runtom med ca 40 ton makada. Den är också besådd med både lökar och frön och på grund av det gynnsamma vädret har vi inte behövt vattna. Vi ser redan nu att det börjar grönska, men växtligheten kommer igång ordentligt till våren. I samband med arbetet observerade vår grävmaskinist, fyra huggormar, så tala gärna några varningens ord med era barn som åker med bussen. Vi har tittat väldigt noga, men inte sett någonting så förhoppningsvis har de dragit iväg till ett annat ställe.

Det har även varit problem med den aktuella busshållplatsen på grund av bilister som parkerar där och står i vägen för busstrafiken. Hela rondellen är klassad som busshållplats och där råder parkeringsförbud. Gatukontoret kommer nu att skylta upp detta ordentligt och alla parkerade bilar som parkerar här kommer fortsättningsvis att bötfällas.

Vi har också satt upp tre pollare mellan Mälbyvägen och gång och cykelvägen nere vid viken. De här sitter med betong, så vi hoppas de får sitta kvar. Vidare har en ny skylt kommit upp innan Mälbyviken. Denna innebär att trafiken ska anpassa hastigheten till gående, när sådana dyker upp på vägen.

Vi har 26 medlemmar som har sina fastigheter på s.k. arrende-tomter. Dessa har alltså ingen lagfart utan betalar hyra/arrende till markägaren varje år. Det har varit diskussioner i många år om att få köpa köpa loss dessa. Ett problem har varit att kommunen krävt en detaljplan av markägaren vid försäljning. Detaljplaner är dock väldigt kostsamma och därför har det inte hänt något. Nu har i alla fall en tomt på Rönnbärsvägen styckats av genom Lantmäteriets försdorg och sålts till fastighetsägaren vilket kanske banar väg för de 25 andra fastigheterna att på sikt friköpa sina tomter.

Trots att styrelsen varit i kontakt med Trafikverket och blåljusmyndigheter gång på gång, har det ändå vid olika tillfällen inträffat incidenter med fordon som använder GPS och där det saknas information om att Skräddartorpsvägen syd, är avstängd för trafik vid Skräddartorpet och där det sedan 2006 finns en gång och cykelväg. Styrelsen har varit i kontakt med Lantmäteriet i Gävle, som har tagit in detta som ett ärende och kommer att rita om kartor och annat som erfordras samt meddela alla GPS-operatörer om detta varvid vi hoppas få ett slut på problemen i framtiden.

 

 

 

Läs hela nyheten

Har styrelsen någon kompetens ?

kommentarer 0

Många medlemmar undrar säkert vad styrelsens ledamöter är för figurer. Mälby SFF är ju en gamska storförening och många har inte en aning om hur vi ser ut eller vad vi sysslar eller har sysslat med i vårt yrkesliv. Därför gör vi en kort presentation här nedan. Som du ser så är det en väldigt bred kompetens hos dagems styrelse. Dessutom är Mälby SFF medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Vägar, här kan man få hjälp med alla sortes frågor som rör en Samfällighetsförening samt både juridisk hjälp via anslutna advokater samt lantmätare. I REV:s årsavgift ingår också en ansvarsförsäkring på 2 millioner.

 

Susane Boy-Löjdquist Ordförande, är utbildad Civilingeniör, hon hjälper företag i hela Sverige med s.k. ISO-certifieringar.

Åke Lindmark Kassör/webansvarig, f.d. företagare inom nöjesbranschen. Har läst Ekonomi, juridik och datakunskap.

Bengt Eklund Sekreterare, utbildad arkitekt, kan allt om projektering och ritningar.

Kjell Olofsson Ledamot, f.d. företagare med över 40 års erfarenhet av arbeten med vägar samt VA-anläggningar.

Bror Ellfol Ledamot, egen företagare med mångårig erfarenhet av byggbranschen.

Magnus Törnstrand Suppleant, är yngst i församlingen sant jobbar som arbetsledare på Outokumpu i Torshälla

Thoms Löjdquist Suppleant, f.d. koncernchef som jobbat över hela världen. Han har även varit ordförande i flera föreningar.

Karl Kun Revisor, f.d. ekonomichef för Strängnäs Energi & Vatten SEVAB

Torbjörn Jansson Revisor, f.d. revisor på Skatteverket Eskilstuna.

Samtliga är permanentboende i Torshälla-Mälby utom Bengt Eklund och Torbjörn Jansson som är sommarboende.

 

Läs hela nyheten

Äldre nyheter