VÄLKOMMEN TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla, Eskilstuna kommun

Sidan administreas av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "Arkv", har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

                         Torshälla Huvud                         

                                                                                           Fyren Torshälla Huvud  

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Lite nyheter!

kommentarer 0

Busshållplatsen är nu iordninggjord. Vi har lagt på 30 ton ängsjord och lagt en ring runtom med ca 40 ton makada. Den är också besådd med både lökar och frön och på grund av det gynnsamma vädret har vi inte behövt vattna. Vi ser redan nu att det börjar grönska, men växtligheten kommer igång ordentligt till våren. I samband med arbetet observerade vår grävmaskinist, fyra huggormar, så tala gärna några varningens ord med era barn som åker med bussen. Vi har tittat väldigt noga, men inte sett någonting så förhoppningsvis har de dragit iväg till ett annat ställe.

Det har även varit problem med den aktuella busshållplatsen på grund av bilister som parkerar där och står i vägen för busstrafiken. Hela rondellen är klassad som busshållplats och där råder parkeringsförbud. Gatukontoret kommer nu att skylta upp detta ordentligt och alla parkerade bilar som parkerar här kommer fortsättningsvis att bötfällas.

Vi har också satt upp tre pollare mellan Mälbyvägen och gång och cykelvägen nere vid viken. De här sitter med betong, så vi hoppas de får sitta kvar. Vidare har en ny skylt kommit upp innan Mälbyviken. Denna innebär att trafiken ska anpassa hastigheten till gående, när sådana dyker upp på vägen.

Vi har 26 medlemmar som har sina fastigheter på s.k. arrende-tomter. Dessa har alltså ingen lagfart utan betalar hyra/arrende till markägaren varje år. Det har varit diskussioner i många år om att få köpa köpa loss dessa. Ett problem har varit att kommunen krävt en detaljplan av markägaren vid försäljning. Detaljplaner är dock väldigt kostsamma och därför har det inte hänt något. Nu har i alla fall en tomt på Rönnbärsvägen styckats av genom Lantmäteriets försdorg och sålts till fastighetsägaren vilket kanske banar väg för de 25 andra fastigheterna att på sikt friköpa sina tomter.

Trots att styrelsen varit i kontakt med Trafikverket och blåljusmyndigheter gång på gång, har det ändå vid olika tillfällen inträffat incidenter med fordon som använder GPS och där det saknas information om att Skräddartorpsvägen syd, är avstängd för trafik vid Skräddartorpet och där det sedan 2006 finns en gång och cykelväg. Styrelsen har varit i kontakt med Lantmäteriet i Gävle, som har tagit in detta som ett ärende och kommer att rita om kartor och annat som erfordras samt meddela alla GPS-operatörer om detta varvid vi hoppas få ett slut på problemen i framtiden.

 

 

 

Läs hela nyheten

Har styrelsen någon kompetens ?

kommentarer 0

Många medlemmar undrar säkert vad styrelsens ledamöter är för figurer. Mälby SFF är ju en gamska storförening och många har inte en aning om hur vi ser ut eller vad vi sysslar eller har sysslat med i vårt yrkesliv. Därför gör vi en kort presentation här nedan. Som du ser så är det en väldigt bred kompetens hos dagems styrelse. Dessutom är Mälby SFF medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Vägar, här kan man få hjälp med alla sortes frågor som rör en Samfällighetsförening samt både juridisk hjälp via anslutna advokater samt lantmätare. I REV:s årsavgift ingår också en ansvarsförsäkring på 2 millioner.

 

Susane Boy-Löjdquist Ordförande, är utbildad Civilingeniör, hon hjälper företag i hela Sverige med s.k. ISO-certifieringar.

Åke Lindmark Kassör/webansvarig, f.d. företagare inom nöjesbranschen. Har läst Ekonomi, juridik och datakunskap.

Bengt Eklund Sekreterare, utbildad arkitekt, kan allt om projektering och ritningar.

Kjell Olofsson Ledamot, f.d. företagare med över 40 års erfarenhet av arbeten med vägar samt VA-anläggningar.

Bror Ellfol Ledamot, egen företagare med mångårig erfarenhet av byggbranschen.

Magnus Törnstrand Suppleant, är yngst i församlingen sant jobbar som arbetsledare på Outokumpu i Torshälla

Thoms Löjdquist Suppleant, f.d. koncernchef som jobbat över hela världen. Han har även varit ordförande i flera föreningar.

Karl Kun Revisor, f.d. ekonomichef för Strängnäs Energi & Vatten SEVAB

Torbjörn Jansson Revisor, f.d. revisor på Skatteverket Eskilstuna.

Samtliga är permanentboende i Torshälla-Mälby utom Bengt Eklund och Torbjörn Jansson som är sommarboende.

 

Läs hela nyheten

Protokoll från Årsmöte 2020.

kommentarer 0

Protokoll från Årsmöte finns nu upplagt under fliken "Arkiv" här på hemsidan. För att kunna ta del av all dokumentation under "Aekiv", behövs  inloggning med lösenord och man måste dessutom vara fastighetsägare i Mälby samfällighetsförening. Är man flera fastighetsägare så kan alla få inloggningsuppgifter med eget lösenord vilket är praktiskt om man bor på olika håll men äger en gemensam sommarstuga.

Om du inte ännu inskaffat inloggningsuppgifter, så kontaktar du enkelt styrelsen genom ett mail till info@maelby.com där du uppger ditt namn samt fastighet, så ordnar vi detta enkelt. Kontakta oss även om du har eller får problem vid inloggning eller om du byter e-postadress.

                                       

Läs hela nyheten

Lite information!

kommentarer 0

Då och då skriver någon en kommentar här på sidan och denna formuleras som en fråga till styrelsen.  Tyvärr kan vi inte svara på kommentarer som läggs in här på hemsidan. 

Istället kan man skicka en fråga på mail till styrelsen. Du skriver då till  info@maelby.com och ställer din fråga. Styrelsen brukar svara inom någon dag om det är en enkel fråga. Vissa frågor kan vara sådana att styrelsen måste protokollföra dessa. Då kommer frågan att behandlas på nästkommande styrelsemöte. Detta kan ta lite längre tid. (Styrelsen brukar ha ca 7 möten om året inkl. Årsmöte)

Vill du komma med förslag relaterade till större åtgärder eller förslag inom föreningen, kan du skriva en så kallad "Motion". Du kan skriva den när som helst, men styrelsen måste ha den senast sista januari 2021, för att hinna behandla Motionen till Årsstämman, som enligt stadgarna ska äga rum mellan 15 mars - 15 april. 

Motion kan med fördel mailas på info@maelby.com samt innehålla namn på avsändare och fastighetsbeteckning.  Det går givetvis bra att skicka en Motion där flera medlemmar deltar, givetvis också med namn samt fastighetsbeteckning.

Vi får då och då frågor om varför hemsidan har namnet "mälby.com", medan e-postadressen är info@maelby.com ? Svaret på detta är att Mälby samfällighetsförening äger tre stycken s.k. domäner/webadresser. Mälby.com, Maelby.com samt Maelby.se. När hemsidan skapades år 2005 hade man precis godkänt å, ä och ö i domännamn och mälby.com inköptes. För några år sedan började olika mail-system integreras med domäner. Vi äger också info@mälby.com, men det visade sig att "ä" fungerade dåligt eller inte alls i e-postsammanhang. Föreningen införskaffade då maelby.com. Det betyder att vi kan byta namn på vår hemsida till denna domän, men av praktiska skäl behölls webadressen mälby.com. Maelby.se inköptes för framtida bruk till det facila priset av 9 kr.

 

Läs hela nyheten

Äldre nyheter