Mälby Portalen

Torshälla

Välkommen till vår portal för Torshälla-Mälby & Torshälla Huvud

Sidan administreras av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-Ekstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "Arkiv", har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord eller få ett så kallat dynamiskt lösenord genererat av en dator. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

Logga in

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta Åke Lindmark.

Nytt lösenord

Fyll i din e-postadress i fältet nedan för att återställa ditt lösenord.

Arbeten igång vid Mälbyviken

  Hej,

Som ni kanske har sett, så har nu arbetet med cykel o gångvägen från busshållplatsen och norrut, påbörjats. Man börjar med att justera den befintliga ytan på olika vis. Bl.a. ska maskrosor bort och ett vattenledningsrör vid pumpstationen åtgärdas. Även ett djupare dike ska grävas utmed Mälbyvägen. Det kommer även att grävas ner s.k. pollare, för att markera dikessträckningen. När justeringen är klar, kommer PEAB och asfalterar. Förhoppningsvis blir allt klart efter helgen. Mälby SFF och kommunen delar på kostnaden för detta projekt.

När det gäller åtgärder vid vändplan/busshållplatsen, kommer detta inte igång förrän nästa år. Vesterbergs väg kommer då att åtgärdas i sin helhet och planen är att jordmassor därifrån kommer att användas för att snygga till den aktuella vändplanen. Vi har även uppvaktat kommunen om att eventuellt kunna ställa dit någon form av konstverk, Vi får se längre fram hur det går med det.

För tredje gången har vi haft kabelåverkan på digitalskylten. Vilket resulterar i att batteriet laddar ur. Skylten kommer snart att plockas in för vintern och vi kommer då att fixera den högre upp på stolpen, samt dessutom dra kabeln uppifrån och eventuellt genom röret. Sedan en månad tillbaka har vi nu möjlighet att få statistik från skylten, genom en s.k. logg. Loggen registrerar hastighet, riktning och tidpunkt på fordon som passerar. Dessa data kan sedan användas i ett kalkylprogram för att göra analys. Vi återkommer så småningom med en sådan.

Även farthindren kommer att tas bort nu inför kommande vintern och sedan får vi se vad årsstämman har för åsikter om dessa och hur vi går vidare, Notera att efter stadgeändring, kommer årsstämman att äga rum mellan 15 mars och 15 april 2018 

0

Enkät om digitalskylten.

Vi har nu tagit bort enkäten och tyvärr är det inte så många som röstar så att man kan bilda sig en uppfattning. I denna enkät fick vi in 14 svar. När man tittar på dessa, så ser man att åsikterna speglar var man har sitt boende. Man vill alltså gärna ha skylten på den väg man bor på.

Dock väger det lite över åt den åsikten att skylten står bra just där den står idag. Alltså nere vid Mälbyviken. Troligtvis kan det också vara så att många är nöjda med utplaceringen och därför avstår att rösta.

Skylten får alltså stå kvar vid Mälbyviken tills vidare.

0

Äldre nyheter