VÄLKOMMEN TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla, Eskilstuna kommun

Sidan administreas av Mälby Samfällighetsförening (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "ARKIV" har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

                         Torshälla Huvud                         

                                                                                           Fyren Torshälla Huvud  

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Åskoväder med skyfall den 17 augusti 2022.

kommentarer 0

Skyfallet 17 augusti 2022

 

Det har väl knappast inte undgått någon att vi hade ett extremt väder torsdag den 17 augusti 2022. Inom loppet av 25 minuter kom det 90 mm nederbörd i form av regn och hagel, därtill ett åskväder av stora proportioner. Inom VA-teknik talar man exempelvis om 5-års regn, 10-års regn och 50-års regn. Det är extraordinära regn-situationer som inträffar vart femte år, vart tionde år och vart femtionde år. Det regnet som vi hade igår kan nog med största sannolikhet sägas vara ett 50-års regn. D.v.s. att ett regn av samma kaliber kommer troligen inte att uppträda på väldigt lång tid.

När vägar anläggs så görs riskbedömningar kring vilka dimensioneringar man skall anlägga för de olika regnsituationerna. Att dimensionera för ett 50-års regn är mycket kostsamt och tar även en hel del mark i anspråk. Det måste då i en riskbedömning framkomma att det är förenat med stor samhällsfara om man inte dimensionerar för 50-års regn.

I samband med VA-utbyggnaden för drygt 10 år sedan genomfördes en översyn av områdets diken och det rustades upp där det behövdes. Dessvärre har det på sina håll gjorts privata utfyllnader som proppar igen avvattningen, dessa kan vara nödvändiga att ta bort.

Styrelsen har sedan detta oväder fått alla möjliga frågeställningar kring det inträffade vädret som på varierande sätt har påverkat många fastigheter i området och vad vägföreningen kan ansvara och ersätta för.

I detaljplanen för Torshälla-Mälby , konsekvensbeskrivning med plannummer 1311-1 och 1312-1 står följande: ”Dagvatten avleds på oreglerat sätt i vägdiken, direkt på vägmark och på tomtmark”.

Inom det närmaste veckan kommer styrelsen att genomföra besiktningar av Mälbys vägar och se över vilka skador som uppkommit till följd av gårdagens oväder och utifrån det vidta nödvändiga åtgärder.

Skador på privata fastigheter ombesörjs av fastighetens ägare.

 

Mvh Styrelsen för Mälby SFF

 

           

 

 

Läs hela nyheten

Kommande vägarbeten.

kommentarer 0

Vi vill meddela att entreprenören Svevia kommer att börja med de arbeten som godkändes av årsstämman.

I morgon, tisdag 14 juni, kommer man att börja med vändplanen på Björkvägen samt därefter vändplanen på Syrénvägen. Vidare kommer man att göra en ny mötesplats på Vesterbergs väg, vid den östra delen.

De fyra Cirkulärguppen kommer också att anläggas på utvalda platser inom vårt vägområde. Där gäller det Päronvägen, Åsvägen samt Skräddartorpsvägen. Under Arkiv, på vår hemsida www.mälby.com finns en karta där du kan se var dessa gupp kommer att ligga ( Cirkulärgupp karta i PDF ).

Svevia kommer att skylta upp var de arbetar, men vi ber om förståelse att det kan uppstå en del problem i trafiken. 

Asfaltering av alla justeringsarbeten kommer sedan att ske under nästa vecka 25.

Tyvärr har vi inget exakt tidsschema över dessa arbeten utan hänvisar till Svevia AB. Finns det funderingar som kan svara på, är du välkommen att höra av dig på info@maelby.com

Läs hela nyheten

Resultat av omröstning avseende Inbox.

kommentarer 0

Medlemmarna har fått möjlighet att rösta på hur stort intresset är för att anlägga en s.k. Inbox någonstans på området, där man kan hänta paket istället för att åka in till Torshälla. Mälby SFF har blivit erbjudna en sån här installation från tre aktörer. Bl.a. PostNord.

Vad vi förstår tar installatören på sig allt ansvar vid stölder eller åverkan. De har dock inte varit ute och tittat hur det är med plats för en sån här box. Vi är ju inte så tätbebyggda här som tex Glömsta och sädana områden. Själva boxen är helt gratis och det är oklart hur det är med elanslutning och larm. I varje fall bör den stå där man har en viss överblick.

I vår intresseomröstning har 28 fastigheter röstat ( av 353 ). Det visade sig att resultatet blev 14 Ja och 14 nej. Vi kan därmed se att intressett för en sådan här installation i dagens läge, är ganska svalt. Vi avvaktar därför och vi får se hur läget är lite längre fram.

Vi vill tacka alla som röstat och återkommer så småningom med fler omröstningar. Ni får gärna komma med bågon idé vad vi kan rösta om. Det ska vara något som berör en stor del av våra medlemmar/fastigheter.

 

 

Läs hela nyheten

Årsstämman godkänner slitageavgift

kommentarer 0

Årsstämman 2022 beslutade att införa en slitageavgift som gäller den som måste överskrida totalvikten 37 ton samt/eller axeltrycket 8 ton som gäller alla våra vägar inom området. Dessa vikter motsvarar BK3. Bestämmelsen gäller även på de inkommande vägarna Mälbyvägen samt Vesterbergs väg, vilket gör att även Ängsholmen samt Lisselängens samfällighetsföreningar berörs.

En lag har tillkommit där BK3 skyltar inte längre får användas på enskilda vägar. Nya skyltar kommer därför att uppsättas vid ovanstående inkommande vägar som visar tillåten totalvikt om 37 ton och dessutom max axeltryck 8 ton. Det blir alltså nu två st skyltar där edt tidigare satt en.

Det innebär att vid alla störe byggnationer med gjutning av betongplatta o.dy. måste viktförbudet överskridas. Mälby SFF kommer i dessa fall att mot en slitageavgift om kr 10 000, ge en skriftlig dispens som gäller under byggtiden.

Vid tillfälligt överskridande av dessa totalvikter, exempelvis en byggkran över dagen eller jord/gruslaster som sker under en dag, lämnas dispens per gång för detta till beloppet kr 2000.

Om det går att underskrida våra viktförbud med mindre bilar eller fördela last, så kostar det givetvis inget. Ni kan själv höra med ere entreprenörer om vilka fordon som behövs och vad det gäller totalvikter. 

Slitageavgiften har stöd i Anläggningslagen § 48a och överskridande av våra totalvikter utan dispens, är ett lagbrott som kommer att polisanmälas.

Om du har frågor eller funderingar över detta, så hör av dig på  info@maelby.com

Läs hela nyheten

Äldre nyheter