VÄLKOMMEN TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla, Eskilstuna kommun

Sidan administreas av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "Arkv", har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

                         Torshälla Huvud                         

                                                                                           Fyren Torshälla Huvud  

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Vårinformation

kommentarer 0

Vårinformation!

 

I skrivande stund har vi haft ett par fina vårdagar! Regn och värme har gjort att grönskan praktiskt taget exploderat, ja vi har en fin årstid framför oss.

Det senaste året kommer inte att glömmas i första taget och där syftar vi naturligtvis på pandemin. Alla har påverkats av detta virus på ett eller annat sätt, men det kanske är så att vi börjar se ljuset i tunneln, fler och fler börjar bli vaccinerade.

Mälby SFF har också påverkats av pandemin såtillvida att vi inte kunna genomföra årstämma på det sätt som det är tänkt, vare sig förra året eller i år. Nu inväntar vi nya riktlinjer från folkhälsomyndigheten som troligen kommer den 1 juni, och det finns vissa signaler kring att vi ska kunna samlas för att genomföra stämman, men ber om att få återkomma i det ärendet när de nya riktlinjerna är utrullade.

I helgen som var har vi dessvärre haft stöld och någon eller några som tagit saker i egna händer. Vid infarten på Mälbyvägen sitter skyltar som anger att vägarna är BK3. Någon eller några har monterat ned dessa och en av skyltarna har försvunnit. Det är ju så tråkigt när sådan här saker händer och medför onödiga kostnader i form av att vi behöver köpa in nya skyltar vilka kostar ca 1500 kr, utöver det skall någon sätta upp dem och det är förenat med kostnader också. I praktiken är det Mälby SFF som betalar detta, men i förlängningen blir det ju ”vi” som bor här som betalar. Det är en önskan att den eller de som tagit saken i egna händer funderar över detta. Polisanmälan övervägs!

Det är ju en hel del nybyggnationer i Mälby och kopplat till det får styrelsen frågor kring dispens för BK3. I nuläget finns inget sådant implementerat tillvägagångssätt, utan betongbilar och annat måste helt enkelt anpassas efter regelverket kring BK3.

BK3 anger det max-axeltryck som exempelvis en lastbil får ha för att framföras på våra vägar. Den som önskar lära sig mer om axeltryck kan klicka på bifogad länk.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Grundregler/

I sammanhanget kan det nämnas att styrelsen kommer att lägga ett förslag till årsstämman att dispens skall kunna beviljas till en kostnad. Den pengen kommer sedan att bokföras på ett specifikt konto för att kunna ha till eventuell reparation av för tungt belastade vägar.

Styrelsen har också fått frågor kring de hastighetsbegränsande gummibumprar som vi haft på vägarna under sommarhalvåren. Tyvärr är det även här på det viset att några av dessa har ”försvunnit”. De kostar också pengar att köpa in nya och styrelsen kommer att lägga ett förslag till stämman att få göra permanenta asfalterade gupp på strategiska ställen likt man gjort på Ängsholmen. Eftersom vi inte har så många gummibumprar kvar och det eventuellt kommer att bli att vi satsar på permanenta, utifrån vad nu stämman beslutar, kommer vi att invänta stämmobeslut innan vi går vidare i saken. Dock vill vi uppmana alla som trafikerar vägarna i Mälby att hålla hastighetsbegränsningar och beakta att det finns både barn, djur och andra som vi inte vill skall komma till skada på vägarna.

Avslutningsvis i den här vårinformationen vill vi nämna några ord om Mälbyvägen. Den är i ett dåligt skick med s.k. potthål på flera ställen. Mälby SFF har ansökt om en ”särskilt vägbidrag” som kan täcka 30-80% av restaureringen. Vi inväntar ett beslut kring detta högst troligt innan sommaren. Offerter har tagits in från tre olika entreprenörer för en totalrestaurering. Om allt flyter på bra så kan Mälbyvägen restaureras under tidig höst.

Styrelsen återkommer i början på juni med information om hur och när årsstämman kommer att genomföras och i det sammanhanget vill vi uppmuntra att komma till stämman.

Vårsoliga hälsningar från Styrelsen Mälby SFF

 

                                                                                      

 

 

Läs hela nyheten

Beslut om hastighet på Vesterbergs väg.

kommentarer 0

 

 

Vi har idag fått en konsekvensutredning från Länsstyrelsen avseende vår begäran om nedsatt hastighet till 30 km vid det detaljplanerade området.

Ärendet lämnades in 18 nov 2020 och har sedan gått ut på remiss till tre instanser.

 

1. Eskilstuna Kommun som tillstyrker

2. Polismyndigheten som avstyrker

3. Trafikverket som avstyrker.

 

Istället förordar Polisen och Trafikverket att hela vägen från Mälbyvägen till Mälarbadsvägen nedsättes till 50 km. Detta föranleder då Länsstyrelsen att gå på Polisens och Trafikverkets linje och beslutar att vägens hastighet ska vara 50 km. Man kan yttra sig till Länsstyrelsen skriftligt sensat 13 april. Mer information får du i länken som du förslagsvis kopierar. 

Om ingen hänsyn tas till eventuella yttranden kommer vägen att ha hastigheten 50 km från den 31 maj.

Länk till Länsstyrelsens konsekvensutredning:  https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---sodermanland/2021-03-23-konsekvensutredning-gallande-hastighetsnedsattning-pa-vesterbergs-vag-inom-eskilstuna-kommun.html

Läs hela nyheten

Information om Årsmötet 2021

kommentarer 0

Information om Årsmöte 2021

 

Vi börjar närma oss slutet av mars och enligt våra stadgar ska årsmötet hållas mellan 15 mars - 15 april. Dock är vi fortfarande inne i en pandemi och restriktionerna är nu mer omfattande än under förra året.

 

På grund av dess omständigheter har styrelsen tagit beslut om att skjuta på årsmötet. Det troliga är att vi i början av sommaren kanske kan skicka ut kallelse, då vi förhoppningsvis kan se resultat av den omfattande vaccineringen. Vi återkommer om detta.

 

Vi har fått in 12 st. motioner, ni kan om några dagar ta del av dessa under fliken Arkiv, på vår hemsida. Ni kan också där se hur styrelsen har behandlat motionerna. Oavsett vårt förslag till avslag eller bifall, kommer motionerna att tas upp på årsmötet för röstning.

 

Styrelsen har också några egna förslag till årsmötet , men vi återkommer lite senare med dem.

 

Den 22 mars har Länsstyrelsen lovat besked i ärendet om 30-skyltar vid Vesterbergs väg (i.e. innan nr 12 till och med 18)

 

Under denna månad väntar vi också besked från Trafikverket avseende bidrag för asfaltering av Mälbyvägen. Mälby SFF samt Ängsholmens och Lisselängens SFF kommer i en snar framtid att ha ett möte med kommunens gatuchef, Jorma Similä. Mötet kommer att diskutera en eventuell överlämning av den aktuella vägen till kommunen. Om detta blir verklighet, kommer vi att utlysa ett extra årsmöte för att ta ställning till denna procedur.

 

                                                                             

 

 

Läs hela nyheten

DEKLARATIONSUPPGIFTER FÖR 2021 (Taxeringsåret 2020)

kommentarer 0

DEKLARATIONSINFORMATION FÖR DEKLARATIONEN 2021

 

Mälby Samfällighetsförening har som bekant lånat pengar till vägförbättringar. Räntan för dessa låm är avdragsgillt för medlemmar med andel i Sektion 1. Titta i fakturan för årsavgiften 2020, om du är osäker. Detta gäller för inkomstdeklaration som avser taxeringsåret 2020 och som ska lämnas in 2021.

Respektive delägares avdragsbelopp baserad på andelstal för Sektion 1, är enligt följande:

 

Andel i Sektion 1         Belopp

              0,3                      42 kr

              0,35                    49 kr

              0,5                       70 kr

              0,7                       98 kr

              1,0                     140 kr

              1,7                     238 kr

 

Beloppet anges under Avdrag - Kapital. Skulle det redan stå ett förtryckt belopp där, så lägger du till ditt ränte belopp till detta belopp och skriver in det nya bekoppet samt stryker det förtryckta beloppet. Är du osäker så läs anvisningarna till deklarationen.

Under Övriga upplysningar anger du "Del i låneränta för Mälby Samfällighetsförening, org.nr. 717 907-0623"

Vid eventuella frågor kontaktar du kassör Åke Lindmark via info@maelby.com

 

Läs hela nyheten

Äldre nyheter