Mälby Portalen

Torshälla

Välkommen till vår portal för Torshälla-Mälby & Torshälla Huvud

Sian administreas av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "Arkiv", har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord eller få ett så kallat dynamiskt lösenord genererat av en dator. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

Logga in

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta Åke Lindmark.

Nytt lösenord

Fyll i din e-postadress i fältet nedan för att återställa ditt lösenord.

Digitalskylt m.m.

Som alla har sett så har nu sträckan efter digitalskylten blivit 30 km/tim. Det är kommunen som bestämmer över trafiksäkerheten trots att vägarna är enskilda. Skylten har varit ur funktion ett tag. Detta beror på att den drivs med batteri + solcell. När det är kallt så drar kylan ut batteriet på bara några dagar. Solcellen fungerar dåligt under den mörka vintern.

Så fort det blir någorlunda varmt igen så kommer den igång igen.

Vid Mälby Gård/Vesterbergs väg, har EEM-fiber grävt över vägen. Tyvärr uppstår det problem med gropar och sjunkande bärlager med jämna mellanrum. EEM åtgärdar detta löpande med att fylla på grus samt kommer att asfaltera denna uppgrävning så fort vädret blir gynnsamt.

Vi påminner också om halkan. Det har hänt en del incidienter på Mälbyvägen trots att vi sandat. Vissa dagar kan vara lite besvärligare än andra, så tänk på hastigheten och ta det lite lugnt...

 

0

Nedhängande Trädgrenar

Vi har fått anmärkning om att nedhängande och snötyngda grenar hänger över vägen. Det är framförallt större fordon som påverkas,sopbilar, traktorer, budbilar och liknande.

Vi var under sommaren och lade i lappar vid berörda fastigheter där grenar utgjorde problem för trafiken. En del vidtog åtgärder, men inte alla.

Vi vill åter påminna om detta. Det ska vara minst 4,60 m i fri höjd ! När det snöar kan grenarna hämga ner betydligt mer än vad de gör vid sommarväderlek.

Vi kommer inom kort att åka ut och kontrollera samtliga vägar. 

 

0

Äldre nyheter