Mälby Portalen

Torshälla

Välkommen till vår portal för Torshälla-Mälby & Torshälla Huvud

Sian administreas av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "Arkiv", har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord eller få ett så kallat dynamiskt lösenord genererat av en dator. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

Logga in

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta Åke Lindmark.

Nytt lösenord

Fyll i din e-postadress i fältet nedan för att återställa ditt lösenord.

Lite nyheter!

Hej,

Årsmötesprotokollet finns nu under ARKIV på vår hemsida www.mälby.com

Föreningen har inköpt tre st trafikspeglar som kommer att sättas upp i början av maj månad. En kommer att sitta vid Åsvägen/Skräddartorpsvägen och en eventuellt vid Päronvägen/Skräddartorpsvägen. Vi ska sedan titta på backen vid Flädervägen, där det är dålig sikt. Kom ihåg att det är högerregeln som gäller inom 30-vägsområden, trots speglar!

Under maj kommer vi också att titta på vändplanerna vid Kastanjevägen respektive Nyponstigen, varav den förstnämnda är den mest kostnadskrävande eftersom det finns ett elskåp och berg i dagen som ställer till det. Vi kommer att ta råd både från experter och gatukontoret!

Alla vägar är nu sopade av Elfast förvaltnings AB, medan cykel och gångvägen är sopade av kommunen.

Den stora stenen är nu bortsprängd vid Nypostigen och kommer att forslas bort.

BIKAB, som gräver stadsnät/bredband åt kommunen vill gräva upp på några ställen samt ställa större fiberskåp ihop med de gamla utmed Skräddartorpsvägen. Styrelsen är inte pigga på att medge tillstånd för grävning utan förordar istället borrning under vägar. Tyvärr fungerar inte detta överallt och vi förhandlar nu om ett ledningsavtal med EEM där vi erhåller en större summa från kommunen mot att de får tillstånd för grävning generellt.

Farthinder med s.k. Bumpers, kommer att läggas ut i början av maj månad efter beslut från stämman. De kommer inte nödvändigtvis att läggas ut på samma ställen som förra året. 

Digitalskylten kommer också att ställas ut snart. Denna har fått en positiv respons och det är möjligt att vi införskaffar ytterligare en skylt. Vi har i skrivande stund inte bestämt var den ska placeras ut. Under Årsstämman klagade en del boende utmed Mälbyvägen vid 50-sträckan att det körs alldeles för fort.  Eventuellt kanske skylten flyttas fram dit en period, men ingenting är bestämt för närvarande..

Det var allt för denna gång. Vi återkommer om någon månad.

 

 

 

 

 

 

0

Årsstämma i april!

Den 11 april 2018 som är en onsdag, har vi årsstämma i föreningen.

 

Anledningen att vi ändrat datum till april i stället för juni, beror på att vi under stämman 2017 ändrade våra stadgar, detta för att det skulle bli lite lättare att jobba. Vissa beslut blev väldigt sent utförda p.g.a. detta sena datum.

Mälby samfällighetsförening bildades år 2000. Tidigare hade man haft en vägförening och stämman hade kvar sina rötter från 50-talet, när alla fastigheter var sommarstugor. I dag är det annorlunda med ca 195 permanentboende fastigheter.

Stämman i år kommer bl.a. att ta beslut om (redan finansierad) ev. renovering av Vesterbergs väg, farthinder på vägarna samt andra mindre frågor. 

 

 

 

0

Äldre nyheter