VÄLKOMMEN TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla, Eskilstuna kommun

Sian administreas av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "Arkv", har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

 

Torshälla Huvud

Fyren Torshälla Huvud

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Lite information!

kommentarer 0

Då och då skriver någon en kommentar här på sidan och denna formuleras som en fråga till styrelsen.  Tyvärr kan vi inte svara på kommentarer som läggs in här på hemsidan. 

Istället kan man skicka en fråga på mail till styrelsen. Du skriver då till  info@maelby.com och ställer din fråga. Styrelsen brukar svara inom någon dag om det är en enkel fråga. Vissa frågor kan vara sådana att styrelsen måste protokollföra dessa. Då kommer frågan att behandlas på nästkommande styrelsemöte. Detta kan ta lite längre tid. (Styrelsen brukar ha ca 7 möten om året inkl. Årsmöte)

Vill du komma med förslag relaterade till större åtgärder eller förslag inom föreningen, kan du skriva en så kallad "Motion". Du kan skriva den när som helst, men styrelsen måste ha den senast sista januari 2021, för att hinna behandla Motionen till Årsstämman, som enligt stadgarna ska äga rum mellan 15 mars - 15 april. 

Motion kan med fördel mailas på info@maelby.com samt innehålla namn på avsändare och fastighetsbeteckning.  Det går givetvis bra att skicka en Motion där flera medlemmar deltar, givetvis också med namn samt fastighetsbeteckning.

Vi får då och då frågor om varför hemsidan har namnet "mälby.com", medan e-postadressen är info@maelby.com ? Svaret på detta är att Mälby samfällighetsförening äger tre stycken s.k. domäner/webadresser. Mälby.com, Maelby.com samt Maelby.se. När hemsidan skapades år 2005 hade man precis godkänt å, ä och ö i domännamn och mälby.com inköptes. För några år sedan började olika mail-system integreras med domäner. Vi äger också info@mälby.com, men det visade sig att "ä" fungerade dåligt eller inte alls i e-postsammanhang. Föreningen införskaffade då maelby.com. Det betyder att vi kan byta namn på vår hemsida till denna domän, men av praktiska skäl behölls webadressen mälby.com. Maelby.se inköptes för framtida bruk till det facila priset av 9 kr.

 

Läs hela nyheten

Ny tid för Helikopterturer!

kommentarer 0

 

 RUNDFLYG

 

 

 HELIKOPTER

 

 

 

Vuxna 300:- Barn 300:-

 

Södra Badhusvikens Samfällighet

 

Ängen vid Lönnvägen

 

Måndag 13 juli Kl 10:30

 

Ingen platsbokning, 4-5 minuter, 300kr pp, Swish/kontant

(Hyr hela helikoptern och ta med max 5 st pers i 15 minuter för 4.500:- eller i 30 min för 8.000:- . Skicka önskemål till helikopter.rundflyg@outlook.com)

Vi har säkerställt så att passagerarna har social distansering i helikoptern.

 

 Medtag gärna egna hörselskydd

 

Välkomna! Helinord AB

http://www.helisweden.com

Läs hela nyheten

Blommande rondell vid busshållplatsen

kommentarer 1

Det känns väldigt bra att den lilla blomsteräng vi gjort vid rondellen i Mälbyviken, har tagit sig riktigt ordentligt. Vi kommer nu att avvakta och vänta ett par månader innan vi går vidare inför hösten. Planen är att lägga en 2,5 meters ring av Makadam, ca 3 cm sten, runt rondellen nertill och därefter applicera ogräsfri jord mellan makadamet och den befintliga ängen, där vi ska så ängsfröblandning.

Här nedan kan du se hur ängen har tagit sig!

 

Läs hela nyheten

Mälbyområdets historia nu ute i tryck. 64 sidor A4-format, endast 50 kr

kommentarer 0

 

 

Vi har fått en ny och unik historieskrift – eller en liten bok om man så vill - om Torshällas

Mälby och Skräddartorp, vår vackra hembygd. Den har främst sommarstugeägarens

perspektiv och är skriven av en projektgrupp som består av fem sommarstugeägare med

många år i området och en gårdsägare, se nedan. Den vill i första hand beskriva den värld,

som har varit och är vår sommarvärld men också tiden före vår tid. För oss alla, inte minst för

allt fler permanentboende, ger det ett historiskt perspektiv på de boendeperioder som har

funnits i flera hundra år före oss och ger en mer intressant bild av mångas hembygd. Visste du

t ex att det fanns och fortfarande finns ett soldattorp här i Mälby? Eller att de mindre gårdarna

Skräddartorp och Ekstugan fanns före Stora Mälby gård? Eller att hela bygden legat under

vatten? Eller att Ängsholmen har varit kronomark och ägts av Gustav Vasa?

Efter nära sex år av ”grävning” i egna minnen, av intervjuer och studier av livet i området i

tiden före oss, kan resultatet nu överlämnas. Det har inte skrivits något liknande om detta

område tidigare. Det blev inte en vanlig bok, bara nästan. Gruppen har forskat under drygt

fem år i både riksarkiv, lantmäteriets arkiv och i böcker. Sen har man med egna och andras

minnesbilder försökt ge ett antal personliga berättelser om hur vårt sommarboende har varit

från 1930- och 1940-talet och framåt. Och här finns jämförelser mellan då och nu, bl a vad

gäller renhållning, vatten, vägar och djurvärld. Och man har naturligtvis inte glömt områdets

kanske mest populära gemensamma aktivitet, nämligen midsommarfesten.

Projektgruppen har varit försiktig med att trycka upp många exemplar då allt är

egenfinansierat och det är svårt att bedöma eventuell efterfrågan. Alla stugföreningar i

området har fått var sitt exemplar. Men man kan ganska lätt låta trycka upp fler ex. via sitt

tryckeri, om medlemmar vill ha ett eget ex. Priset för den 64-sidiga boken i A4-format är

endast 50 kronor. Se exempel i bifogade bilder.

Kontakta gärna Ingvar Blomkvist, som varit redaktör, genom att skicka ett mail till honom

eller kontakta någon av projektmedlemmarna. Kontaktuppgifter se nedan. Övriga deltagare i

projektgruppen har varit Stefan Agurén (tyvärr avliden), Björn Berndtson, Gunilla Eriksson,

Lennart Olsson och Kjell Westermark.

Kontaktperson:

Ingvar Blomkvist, Skräddartorp, projektledare och redaktör

Mail: ingvar.blomkvist90@gmail.com

Mobil 070-570 89 96

 

 

 

Här nedan kan du se några smakprov från en nyutkommen skrift på 64 sidor fullmatad med historia från Torshälla-Mälby. Kartor, intervjuer, foton, gårdar och dess släktförhållande flera hundra år bakåt.

en intressant kunskapskälla som borde finnas i alla Mälby-hems bokhylla.  Tillhandahålles av Ingvar Blomkvist, sommarstugeägare vid Skräddartorps-vägen. Sommarboende i samma fastighet sedan 1940-talt.

 

                                                                       

                                                                                   

Läs hela nyheten

Äldre nyheter