VÄLKOMMEN TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla, Eskilstuna kommun

Sidan administreas av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "Arkv", har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

                         Torshälla Huvud                         

                                                                                           Fyren Torshälla Huvud  

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Beslut om hastighet på Vesterbergs väg.

kommentarer 0

 

 

Vi har idag fått en konsekvensutredning från Länsstyrelsen avseende vår begäran om nedsatt hastighet till 30 km vid det detaljplanerade området.

Ärendet lämnades in 18 nov 2020 och har sedan gått ut på remiss till tre instanser.

 

1. Eskilstuna Kommun som tillstyrker

2. Polismyndigheten som avstyrker

3. Trafikverket som avstyrker.

 

Istället förordar Polisen och Trafikverket att hela vägen från Mälbyvägen till Mälarbadsvägen nedsättes till 50 km. Detta föranleder då Länsstyrelsen att gå på Polisens och Trafikverkets linje och beslutar att vägens hastighet ska vara 50 km. Man kan yttra sig till Länsstyrelsen skriftligt sensat 13 april. Mer information får du i länken som du förslagsvis kopierar. 

Om ingen hänsyn tas till eventuella yttranden kommer vägen att ha hastigheten 50 km från den 31 maj.

Länk till Länsstyrelsens konsekvensutredning:  https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---sodermanland/2021-03-23-konsekvensutredning-gallande-hastighetsnedsattning-pa-vesterbergs-vag-inom-eskilstuna-kommun.html

Läs hela nyheten

Information om Årsmötet 2021

kommentarer 0

Information om Årsmöte 2021

 

Vi börjar närma oss slutet av mars och enligt våra stadgar ska årsmötet hållas mellan 15 mars - 15 april. Dock är vi fortfarande inne i en pandemi och restriktionerna är nu mer omfattande än under förra året.

 

På grund av dess omständigheter har styrelsen tagit beslut om att skjuta på årsmötet. Det troliga är att vi i början av sommaren kanske kan skicka ut kallelse, då vi förhoppningsvis kan se resultat av den omfattande vaccineringen. Vi återkommer om detta.

 

Vi har fått in 12 st. motioner, ni kan om några dagar ta del av dessa under fliken Arkiv, på vår hemsida. Ni kan också där se hur styrelsen har behandlat motionerna. Oavsett vårt förslag till avslag eller bifall, kommer motionerna att tas upp på årsmötet för röstning.

 

Styrelsen har också några egna förslag till årsmötet , men vi återkommer lite senare med dem.

 

Den 22 mars har Länsstyrelsen lovat besked i ärendet om 30-skyltar vid Vesterbergs väg (i.e. innan nr 12 till och med 18)

 

Under denna månad väntar vi också besked från Trafikverket avseende bidrag för asfaltering av Mälbyvägen. Mälby SFF samt Ängsholmens och Lisselängens SFF kommer i en snar framtid att ha ett möte med kommunens gatuchef, Jorma Similä. Mötet kommer att diskutera en eventuell överlämning av den aktuella vägen till kommunen. Om detta blir verklighet, kommer vi att utlysa ett extra årsmöte för att ta ställning till denna procedur.

 

                                                                             

 

 

Läs hela nyheten

DEKLARATIONSUPPGIFTER FÖR 2021 (Taxeringsåret 2020)

kommentarer 0

DEKLARATIONSINFORMATION FÖR DEKLARATIONEN 2021

 

Mälby Samfällighetsförening har som bekant lånat pengar till vägförbättringar. Räntan för dessa låm är avdragsgillt för medlemmar med andel i Sektion 1. Titta i fakturan för årsavgiften 2020, om du är osäker. Detta gäller för inkomstdeklaration som avser taxeringsåret 2020 och som ska lämnas in 2021.

Respektive delägares avdragsbelopp baserad på andelstal för Sektion 1, är enligt följande:

 

Andel i Sektion 1         Belopp

              0,3                      42 kr

              0,35                    49 kr

              0,5                       70 kr

              0,7                       98 kr

              1,0                     140 kr

              1,7                     238 kr

 

Beloppet anges under Avdrag - Kapital. Skulle det redan stå ett förtryckt belopp där, så lägger du till ditt ränte belopp till detta belopp och skriver in det nya bekoppet samt stryker det förtryckta beloppet. Är du osäker så läs anvisningarna till deklarationen.

Under Övriga upplysningar anger du "Del i låneränta för Mälby Samfällighetsförening, org.nr. 717 907-0623"

Vid eventuella frågor kontaktar du kassör Åke Lindmark via info@maelby.com

 

Läs hela nyheten

Lite nyheter!

kommentarer 0

Busshållplatsen är nu iordninggjord. Vi har lagt på 30 ton ängsjord och lagt en ring runtom med ca 40 ton makada. Den är också besådd med både lökar och frön och på grund av det gynnsamma vädret har vi inte behövt vattna. Vi ser redan nu att det börjar grönska, men växtligheten kommer igång ordentligt till våren. I samband med arbetet observerade vår grävmaskinist, fyra huggormar, så tala gärna några varningens ord med era barn som åker med bussen. Vi har tittat väldigt noga, men inte sett någonting så förhoppningsvis har de dragit iväg till ett annat ställe.

Det har även varit problem med den aktuella busshållplatsen på grund av bilister som parkerar där och står i vägen för busstrafiken. Hela rondellen är klassad som busshållplats och där råder parkeringsförbud. Gatukontoret kommer nu att skylta upp detta ordentligt och alla parkerade bilar som parkerar här kommer fortsättningsvis att bötfällas.

Vi har också satt upp tre pollare mellan Mälbyvägen och gång och cykelvägen nere vid viken. De här sitter med betong, så vi hoppas de får sitta kvar. Vidare har en ny skylt kommit upp innan Mälbyviken. Denna innebär att trafiken ska anpassa hastigheten till gående, när sådana dyker upp på vägen.

Vi har 26 medlemmar som har sina fastigheter på s.k. arrende-tomter. Dessa har alltså ingen lagfart utan betalar hyra/arrende till markägaren varje år. Det har varit diskussioner i många år om att få köpa köpa loss dessa. Ett problem har varit att kommunen krävt en detaljplan av markägaren vid försäljning. Detaljplaner är dock väldigt kostsamma och därför har det inte hänt något. Nu har i alla fall en tomt på Rönnbärsvägen styckats av genom Lantmäteriets försdorg och sålts till fastighetsägaren vilket kanske banar väg för de 25 andra fastigheterna att på sikt friköpa sina tomter.

Trots att styrelsen varit i kontakt med Trafikverket och blåljusmyndigheter gång på gång, har det ändå vid olika tillfällen inträffat incidenter med fordon som använder GPS och där det saknas information om att Skräddartorpsvägen syd, är avstängd för trafik vid Skräddartorpet och där det sedan 2006 finns en gång och cykelväg. Styrelsen har varit i kontakt med Lantmäteriet i Gävle, som har tagit in detta som ett ärende och kommer att rita om kartor och annat som erfordras samt meddela alla GPS-operatörer om detta varvid vi hoppas få ett slut på problemen i framtiden.

 

 

 

Läs hela nyheten

Äldre nyheter