VÄLKOMMEN TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla, Eskilstuna kommun

Sian administreas av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "Arkv", har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

 

Torshälla Huvud

Fyren Torshälla Huvud

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

ÅRSSTMMAN FRAMFLYTTAD !

kommentarer 0

Styrelsen hade bestämt att Årsstämman skulle äga rum den 14 april!

Så blir det inte. På grund av Corona-viruset och de restriktioner som rekommenderas i hela landet, har vi bestämt att flytta fram mötet.

 

Några viktiga punkter finns inte heller på agendan och vår bedömning är att medlemmarnas hälsa 

går i första hand. Datum för Årsstämman kommer att meddelas så snart omständigheterna medger detta.

Läs hela nyheten

Diverse nyheter på det nya året!

kommentarer 0

Vid infarten till Norrby vid Mälbyvägen har det styckats av en ny fastighet. Denna har fått beteckningen Torshälla 3:112. Därmed har föreningen nu 351 fastigheter. Man börjar bygga nu under våren.

Ett vildsvin har skjutits bortåt Lisselängen/Annero. Enligt uppgift ska det ha varit en stor galt.

I april kommer vi att beså rondellen vid busshållplatsen. Vi har släppt tanken på ett Silverpäronträd i mitten. Istället gör vi ett försök att så ängsblommor av olika sorter. Men resultatet kommer man inte att se förrän nästa år 2021.

Årsmötet kommer att gå av stapeln i april. Vi har ännu inte bestämt datum men återkommer om detta

Det har blåst en hel del den senaste tiden och det har varit lite problem med att träd blåst omkull på några ställen. Vi vill med anledning av detta klargöra att detta inte är vägföreningen ansvar. Det är markägarens skyldighet att kontrollera sina träd så att de inte är murkna. Växer trädet på "allmänningen" är det någon av stugföreningarna som är ägare.

En arrende-fastighet på Rönnbärsvägen håller nu på att styckas av och ska säljas till husägaren. Det finns 26 sådana fastigheter i föreningen och enligt uppgift finns det ett stort intresse hos husägarna för att köpa loss tomterna. För föreningen blir det ingen skillnad. De aktuella fastigheterna är inskrivna hos oss sdan augusti 2000 och har samma andelar som vi övriga.

Mälbyvägen börjar bli i dåligt skick och är i behov av en renovering. På grund av en tvist med Ängsholmen kommer det bara att göras minimalt underhåll tills vi har löst detta. Teoretiskt kan vi få bidrag från Trafikverket på max 80 procent. Verkligheten är den att ingen vet om det finns pengar och det kan ta flera år. Kostnaden för att återställa vägen i bra skick, är i dagsläget beräknaaad till 1,5 - 2 millioner kronor.

Den digitala skylten på Mälbyvägen är normalt inte i funktion under vintern, men soliga dagar kan den lysa ändå p.g.a. solcellen!

Slutligen vill vi citera en skrivelse som (skämtsamt) inkom till styrelsen nyligen: " Vi är hittills väldigt nöjda med snöröjningen i år!"

 

Läs hela nyheten

Nya Året 2020

kommentarer 0

Ja nu är vi inne några dagar på det nya året. Någon riktig vinter har vi ännu inte sett till och det finns naturligtvis delade meningar om detta. Bra är det för vägföreningen som sparar pengar och de som åker bil till jobbet varje morgon är förmodligen ganska nöjda, men visst vore det fin med ett lite vitt på marken och för barnen som kan ta fram kälkar och sparkar och kanske skidor.

Vi får väl se vad som händer, vi är ju bara i början av januari så mycket kan hända innan våren är här. Vår väghållare är i alla fall redo och som vanligt är det kommunens normer som gäller, 4 cm på Mälbyvägen och 7 cm på övriga vägar samt halkbekämpning vid behov. 

Tomttillfarter som är grusbelagda plogas bara om tjälen har lagt sig. Risk finns annars för att skador uppstår på dessa infarter som föreningen inte ansvarar för. Kom också ihåg att fordon och annat som kan finnas ivägen för plogning, flyttas eller plockas bort. Väghållaren har inte tid att stanna, utan plogar runt dessa hinder eller i värsta fall, hoppar över åtgärder i denna del.

På förekommen anledning vill vi också meddela att Gång och Cykelbanan( G-C väg)  utmed Mälbyvägen, underhålls av kommunen. G-C väg mellan N och S Skräddartorpsvägen vinterunderhålles ej. Detta gäller även Kolarbacken.

Arbeten som kommer att utföras under 2020 är förstoring av vändplan vid Åsvägen 45-47. Detta skulle gjort tidigare, men långa leveranstider av betongelement samt byggtrafik vid  två fastigheter på Åsvägen, gjorde att vi sköt på det hela. Åtgärder vid Åsvägen länre bort mot Kolarbacken, måste också vidtas eftersom vägen här kan rasa ner mot sjön. En del vägskyltar kommer också att grävas ner eller bytas ut så snart som möjligt.

Årsstämman kommer att hållas mellan 15 mars - 15 april enligt stadgar. Styrelsen har ännu inte bestämt datum och återkommer om det. Kallelse till Årsstämman kommer att ske med E-post till de som registrerat denna. Övriga får kallelse med vanlig post. Vi saknar fortfarande ca 50 E-postadresser av 350. Vi sparar ca 50 kr om året på varje E-postadress vi får. Skicka  ett mail till info@maelby.com, du behöver bara skriva namn och adress alternativt fastighetens nr.

Styrelsen för Mälby SSF önskar GOD FORTSÄTTNING på det nya året!

Läs hela nyheten

Äldre nyheter