VÄLKOMMEN TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla, Eskilstuna kommun

Sidan administreas av Mälby Samfällighetsförening (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "ARKIV" har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

                         Torshälla Huvud                         

                                                                                           Fyren Torshälla Huvud  

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Vildsvinsmeddelande

kommentarer 0

För tre veckor sedan hölls ett möte där alla de olika ordföranden från föreningarna i Mälby medverkade! Vildsvinsproblematiken stod högt på agendan. Det är en majoritetsönskan att vi ska bli av med vildsvinen.
Vi kommer att ansöka om skyddsjakt av vildsvin i Mälby. Ett konstruktivt och samordnande möte med jägare från Ängsholmen och Mälby samt kommunens jägare har hållits. Mycket bra erfarenhetsutbyten mellan alla inblandade! Säkerheten ur alla perspektiv är extremt viktig!
Vildsvinen kan röra sig över stora arealer under en natt och därför förenklas jakten av att jägarna har tillstånd att jaga på större områden.
Vidare kan nämnas att skog/ buskpartiet vid busshållplatsen och jollebasen Kommer att buskas ur, vilket är en åtgärd från kommunens sida för att minska gömställen för vildsvinen.
Att bli av med vildsvinen är inget snabbt projekt, men ett unisont arbete är påbörjat! Samarbetet är viktigt i detta för att bli framgångsrikt och där är vi nu.
I det korta perspektivet för att inte trädgårdar skall förstöras är elstaket lösningen. För att hålla ned kostnaden för staket kan man ju gå ihop med grannar och göra gemensam sak.
Detta meddelande kommuniceras även på vägföreningens hemsida, http://xn--mlby-loa.com/
och facebookgrupperna i Vi som bor på TorshällaHuvud och Vi som bor i Mälby Torshälla.
Med vänlig hälsning Susanne Boy-Löjdquist/ Ordförande i Mälby Samfällighetsförening ( vägföreningen)

Läs hela nyheten

Fördelning av boendeform i Mälby.

kommentarer 0

Vi körde idag igenom vårt register och såg att vi nu har 341 st. fastigheter i föreningen. Av dessa är 106 st. sommarbostäder, d.v.s. det finns ingen som är skriven på fastighetsadressen. 8 st. är obebyggda tomter, där det saknas byggnad, men när dessa tomter bebyggs, så får man väl anta att det kommer upp permanenta hus även här.

Om man räknar bort dessa 8 fastigheter, finner vi då att 68% av fastigheterna är permanentboende, medan 32% av fastigheterna är sommarbostäder.

 

Läs hela nyheten

Asfaltering av Mälbyvägen PÅMINNELSE

kommentarer 0

Som tidigare meddelats kommer Mälbyvägen att genomgå renovering och asfaltering. Detta arbete påbörjas imorgon den 24 augusti 2021 kl 0700. Arbetet kommer att pågå under två dagar (tisdag och onsdag). En körbana i taget renoveras. Det kommer att finns två vakter som dirrigerar trafiken. Räkna med att det kan ta ett par minuter extra att ta sig ut på Torshällavägen. Vi ber er ha överinseende med detta för att sedan kunna åka på en fin och nyasfalterad Mälbyväg inom kort!

Hälsningar// Styrelsen Mälby SFF

Läs hela nyheten

Faktura för Årsavgift 2021

kommentarer 0

Vi kommer att senast måndag den 26 juli 2021, skicka ut faktura för årsavgiften 2021. Fakturan kommer som vanligt via länk från Matriset Oy. Tydlig avsändare är Mälby Samfällighetsförening.

Vid betalning ska alltid fakturans nummer uppges.   Förfallodag är den 31 augusti 2021. Vid påminnelse debiteras enligt stämmobeslut SEK 100.

De som inte har E.post, kommer att få fakturan med brev i form av en posttjänst. Har du några frågor eller funderingar, så tveka inte att höra av dig till oss på   info@maelby.com

 

Läs hela nyheten

Äldre nyheter