VÄLKOMMEN TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla, Eskilstuna kommun

Sian administreas av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "Arkv", har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

 

Torshälla Huvud

Fyren Torshälla Huvud

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Tidigare inlägg från Ordförande, nu med foto

kommentarer 0

Till att börja med, vill jag tacka för förtroendet att ha blivit vald till ordförande i Mälby SFF. Det känns som ett spännande uppdrag och jag skall göra mitt bästa för att vara en bra ordförande. Det är ocjså mycket skönt att Åke Lindmark som de senaste 17 åren så förtjänstfullt varit ordförande i föreningen, finns kvar i styrelsen och kan agera som mentor för mig, tills jag blivit "varm i kläderna".

Vill i detta sammanhanget passa på och berätta lite kort om mig själv.

Huset där vi bor förvärvades genom köp den 2 februari 2015. Jag kallar det "Paradiset", för det är så det känna att bo här i Mälby. Bor gör jag här tillsammans med min man, Thomas Löjdquist och våea Afghanhundar Franz och Pamela. Många har kanske sett oss när vi är ute på hundpromenader i och omkring Mälby. Vi åker en del på hundutställningar som är ett av flera intressen.

Jobbmässigt är jag egen företagare och driver ett konsultbolag som heter Boyductus AB. Jag gör oberoende revisioner (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) på uppdrag av ett revisionsorgan som heter Scandinavian Business Certification. Företagen som jag reviderar är både stora och små och finns framför allt i Norden. Det blir en del resande, men erbjuder också en hel massa roliga upplevelser.

Barnen är vuxna och utflugna, men titt som tätt har vi dem hemma på besök i "Paradiset". Räknar vi ihop dem så är de fyra till antalet och finns lite varstans i Sverige. 

Det finns en häst också som hör till familjen, men han bor i Gunnarskäl intill Folkesta. Således blir detta ett annat intresse. Golf, båt, hus, hem och trädgård (det sist nämnda även om det inte syns...) är också fritidssysselsättning som verkligen är kul när det finns tid över.

Nu vet ni lite om mog. Som jag sa inledningsvis, skall jag göra mitt bästa för att vara en bra ordförande. Finns det funderingar är all välkomna att höra av sig.

Vänligen

Susanne Boy - Löjdquist

Läs hela nyheten

Bumers, skyltar m.m.

kommentarer 0

Alla s.k. bumpers (farthinder) kommer nu att tas bort inför vintern. Vi får se nästa år om "stämman" vill ha dem på plats igen.

Digitalskylten vid Mälbyvägen kommer att vara igång så mycket under den mörka årstiden. Anledningen är den att kylan slukar batterier. Vid soliga dagar kan den fungera eftersom solcellen då fungerar. Digitakskylten vid Skräddartorpsvägen 10 kommer däremot att vara igång eftersom den är kopplad till el-nätet.

Vid Vesterbergs väg finns fyra mötesplatser som nu kommer att skyltas upp. På samma stolpar kommer det förutom ett "M", även att sitta en skylt som markerar förbud att parkera.

Även vändplanerna vid Kastanjevägen, Nyponstigen och Pilstigen kommer att skyltas upp ordentligt.

På begäran av markägaren kommer vi att sätta upp en skylt med texten "Här slutar allmäm väg" längst upp vid Furustigen. Anledningen är att marken här är klassad som naturområde och den spontana trafik som förekommer här är olaglig.

Projekteringen av de tre nya tomterna vid Skräddartorpsvägen Syd, ligger nu hos Lantmäteriet som numera även bestämmer om inträdesavgiften till vår vägförening är skälig. 11,000 kr per fastighet fick man betala för de 20 fastigheter som nyligen uppförts vid Vesterbergs väg. Det innebär att du som medlem är delägare till nästan 4 millioner kronor.

Fyllningen vid busshållplatsen nere vid Mälbyviken får nu ligga och "sätta sig" över vintern. Redan nu ser det riktigt bra ut tycker vi och dessutom har det i princio inte kostat något eftersom vi lagt upp schaktmassor från Vesterbergs väg, som vi slapp köra bort för dyra pengar!

Så här såg Rönnbärsvägen ut för bara fem år sedan!

 

 

Läs hela nyheten

Förbud mot larvfötter och tunga transporter!

kommentarer 0

Vi vill än en gång påminna om att det råder ett totalt förbud att framföra maskiner med olika former av larvfötter, på våra vägar. Förbudet gäller ex.vis grävmaskiner, markborrmaskiner och liknande. Förbudet gäller enbart larvfötter av metall, ej gummi. Orsaken är att dessa maskiner, speciellt vid varmt väder, orsakar skador i asfalten. Det är ni som fastighetsägare, som är skadeståndsskyldiga och därmed har ansvaret att meddela anlitad entreprenör, on vad som gäller. När det gäller tunga transporter måste ovillkorligen tillstånd från styrelsen inhämtas vid överstigande av axeltryck BK3 vikter (ca 22,5 ton). Stora byggnadsarbeten måste också anmälas i förväg.

 

Infart till Pilstigen !

Läs hela nyheten

Vesterbergs väg!

kommentarer 0

Ja då har vi öntligen fått Vesterbergs väg asfalterad efter att ha varit i dåligt skick i fler år. De boende vid Dikesvägen och den uppgrävda grusdelen tycker nog att det är skönt att slippa vägdammet som uppkommer under varma sommardagar. Vid infarten till Skräddartorpsvägen Syd finns det forfarande en del krackeleringar i asfalten som ska åtgärdas av Eskilstuna Energi & Miljö Elnät. Vi får se när detta blir gjort.

Vi vill påminna om att begränsning för fordon med axeltryck över BK3 (ca 22,5 gäller. Skyltar finns i början på vägen mot Mälarbadsvägen samt i början på Mälbyvägen.

Det finns fyra mötesplatser utmed vägen och de ska märkas med mötesskylt samt P-förbud snarast. Skyltarna är beställda. Vidare har vi ansökt om 30 km inom det detaljplanerade området mellan Dikesvägen och radhusen. Vi har ingen kännedom när detta kan bli klart. Trafikledningen har möte en gång i månaden. Den övriga delen av vägen har fortfarande 70 km som tillåten hastighet. Vilket beror på att dessa områden inte är detaljplanerade och därför har Länstyrelsen som ansvarar för hastigheten. Är det planerat område så bestämmer kommunen i trafiksäkerhetsfrågor.

Vi kommer också inom kort att lägga en s.k. stödremsa av grus vid asfaltkantens sidor. På några ställen går asfalten långt ut och där kan man bara lägga ca 5 cm. Annars normalt brukar remsan vara ca 30 cm.

Dikesvägen är klassad som tomtillfart och ägs alltså av de 10 fastigheterna där. Det är alltså upp till dem om de vad de vill ha för hastighet och om de vill stänga vägen för obehörig trafik.

Vi hittade inget foto på Vesterbergs väg. Är det någon som har så maila det gärna till info@maelby.com så lägger vi in det nedan!

 

Vesterbergs väg från Mälarbadsvägen!

Vesterbergs väg mot Mälbyvägen!

Läs hela nyheten

Äldre nyheter