VÄLKOMME TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla Eskilstuna kommun

Sian administreas av Mälby samfällighetsförening. (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar"" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "Arkiv", har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

 

Torshälla Huvud

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Vesterbergs väg!

kommentarer 0

Ja då har vi öntligen fått Vesterbergs väg asfalterad efter att ha varit i dåligt skick i fler år. De boende vid Dikesvägen och den uppgrävda grusdelen tycker nog att det är skönt att slippa vägdammet som uppkommer under varma sommardagar. Vid infarten till Skräddartorpsvägen Syd finns det forfarande en del krackeleringar i asfalten som ska åtgärdas av Eskilstuna Energi & Miljö Elnät. Vi får se när detta blir gjort.

Vi vill påminna om att begränsning för fordon med axeltryck över BK3 (ca 22,5 gäller. Skyltar finns i början på vägen mot Mälarbadsvägen samt i början på Mälbyvägen.

Det finns fyra mötesplatser utmed vägen och de ska märkas med mötesskylt samt P-förbud snarast. Skyltarna är beställda. Vidare har vi ansökt om 30 km inom det detaljplanerade området mellan Dikesvägen och radhusen. Vi har ingen kännedom när detta kan bli klart. Trafikledningen har möte en gång i månaden. Den övriga delen av vägen har fortfarande 70 km som tillåten hastighet. Vilket beror på att dessa områden inte är detaljplanerade och därför har Länstyrelsen som ansvarar för hastigheten. Är det planerat område så bestämmer kommunen i trafiksäkerhetsfrågor.

Vi kommer också inom kort att lägga en s.k. stödremsa av grus vid asfaltkantens sidor. På några ställen går asfalten långt ut och där kan man bara lägga ca 5 cm. Annars normalt brukar remsan vara ca 30 cm.

Dikesvägen är klassad som tomtillfart och ägs alltså av de 10 fastigheterna där. Det är alltså upp till dem om de vad de vill ha för hastighet och om de vill stänga vägen för obehörig trafik.

Vi hittade inget foto på Vesterbergs väg. Är det någon som har så maila det gärna till info@maelby.com så lägger vi in det nedan!

Läs hela nyheten

Vesterbergs väg!

kommentarer 0

Son ni har sett har NCC nu grovjusterat Vesterbergs väg. Enligt uppgift som vi fått så kommer inga arbeten att ske på måndag den 14 okt.

 

På tisdag den 15 fortsätter man med underarbeten och det blir samma sak på onsdag den 16 okt. Vi bedömer att det inte ska bli några större trafikproblem under dessa dagar.

 

På torsdag den 17 är det meningen att man ska asfaltera. Man börjar vid den östra delen vid Mälbyvägen. Utfart från Vesterbergs blir då möjlig åt väster mot Mälarbadsvägen. När man fortsätter med den västra delen av vägen, kommer utfart att vara möjlig åt öster via Mälbyvägen. Pil med hänvisning kommer att finnas vid utfart från Skräddartorpsvägen.

 

Vi har inga uppgifter om Dikesvägen, men utgår från att NCC även afalterar denna när man ändå har allt på plats.

 

Finns det frågor får ni givetvis höra av er.

 

 

 

Läs hela nyheten

Uppdaterad hemsida!

kommentarer 0

Som ni ser har sidan blivit uppdaterad. Detta gäller inte bara designen , utan det går nu att lägga in foton. Dessutom finns det åtskilliga finesser som inte syns direkt. Det har nu blivit enklare att ladda upp dokument under "Arkiv", där du regan nu kan se lite nya uppladdningar. 

Har du några foton med Mälbymotiv så får du gärna sända dem bifogat till info@maelby.com tänk bara på att de mäste vara i formatet "jpeg, jpg eller png". Har du gamla pappersfoton kan vi skanna dem. Hör i så fall av dig till styrelsen på mail så talar vi om vart du kan skicka dem eller om du kanske kan lämna till någon. Givetvis får du tillbaka dem efter skanningen. Här nedan har vi lagt in några foton!

 

Mälbyviken

Läs hela nyheten

Allmänna nyheter

kommentarer 0

Mälbypark AB har ansökt om förhandsbesked i avsikten att bygga

tre villor i början av Skräddartorpsvägen Syd. Kommunen har behandlat ärendet positivt och man har fått klarsignal att fortsätta. Det troliga är att dessa arbeten kommer igång till våren. Vi återkommer om detta. 

Klart är också att det blir en ny fastighet vid Mälbyvägen alldeles vid infarten till Norrby. Lantmäteriet har varit ute och slagit ner tomtrör. Grindasrbeten påbörjas under våren.

Rondellen vid busshållplatsen är nu igenfylld. Vi tycker att resultatet ser riktigt bra ut. Nu är det tänkt att det ska ligga så här till våren. Det kommer förmodligen att sjunka något. En del större stenar kommer redan nu att läggas ut i ytterkanten mot busskuren och mot Ängsholmen. Detta för att slippa bilar som naggar i kanten. Till våren kommer ett "Silverpäron" att planteras i mitten. Sedan får vi se om det blir Ängsblommor, Lavendel eller något annat som kommer runt om. Massorna och fyllningen kommer från Vesterbergs väg och genom att vi kunnat tippa dem här, nära, har vi sparat tusentalskronor istället för att behöva frakta bort dessa för dyra pengar.

 

Läs hela nyheten

Äldre nyheter