VÄLKOMMEN TILL MÄLBYPORTALEN Torshälla, Eskilstuna kommun

Sidan administreas av Mälby Samfällighetsförening (Vägföreningen) Informationen från någon av våra sex stugföreningar finner du genom att klicka på fliken "Föreningar" här till vänster på menyn. Notera att länk till Mälbynäs-E kstugans stugförening, kräver lösenord! Använd gärna gästboken, om du har allmänna synpunkter eller frågor! De flesta av inläggen kan också kommenteras genom att klicka på fliken "Diskutera" vid det aktuella inlägget.

Styrelsen kontaktar du genom att skicka e-post till:    info@maelby.com

Som du ser så kan du läsa en hel del på denna hemsida. När det gäller dokument, protokoll och liknande som ligger under fliken "ARKIV" har vi sedan en tid tillbaka valt att skydda detta arkiv med lösenord. För att kunna få ett lösenord måste du äga eller förvalta fastighet inom föreningen. Ditt användarnamn läggs in manuellt och du måste därför kontakta Mälby samfällighetsförening, gärna via e-post. Därefter kan du själv generera ett eget lösenord. Ingen mer än du själv har tillgång till lösenordet.

                         Torshälla Huvud                         

                                                                                           Fyren Torshälla Huvud  

Medlem

Glömt lösenord

Nu kan du logga in på mälbyportalen. Bor du i området och önskar få inloggningsuppgifter kan du kontakta styrelsen.

Årsstämman godkänner slitageavgift

kommentarer 0

Årsstämman 2022 beslutade att unföra en slitageavgift som gäller den som måste överskrida totalvikten 37 ton samt/eller axeltrycket 8 ton som gäller alla våra vägar inom området. Dessa vikter motsvarar BK3. Bestämmelsen gäller även på de inkommande vägarna Mälbyvägen samt Vesterbergs väg, vilket gör att även Ängsholmen samt Lisselängens samfällighetsföreningar berörs.

En ny lag har tillkommit där BK3 skyltar inte längre får användas på enskilda vägar. Nya skyltar kommer därför att uppsättas vid ovanstående inkommande vägar som visar tillåten totalvikt om 37 ton och dessutom max axeltryck 8 ton. Det blir alltså nu två st skyltar där edt tidigare satt en.

Det innebär att vid alla störe byggnationer med gjutning av betongplatta o.dy. måste viktförbudet överskridas. Mälby SFF kommer i dessa fall att mot en slitageavgift om kr 10 000, ge en skriftlig dispens som gäller under byggtiden.

Vid tillfälligt överskridande av dessa totalvikter, exempelvis en byggkran över dagen eller jord/gruslaster som sker under en dag, lämnas dispens per gång för detta till beloppet kr 2000.

Om det går att underskrida våra viktförbud med mindre bilar eller fördela last, så kostar det givetvis inget. Ni kan själv höra med ere entreprenörer om vilka fordon som behövs och vad det gäller totalvikter. 

Slitageavgiften har stöd i Anläggningslagen § 48a och överskridande av våra totalvikter utan dispens, är ett lagbrott som kommer att polisanmälas.

Om du har frågor eller funderinagr över detta, så hör av dig på  info@maelby.com

Läs hela nyheten

Byte av Plusgiro till Bankgiro

kommentarer 0

Mälby Samfällighetsförening har nu bytt bank från Nordea till Rekarne Sparbank. I samband med detta så byter vi också betalform, till Bangiro. Vårt Bankgironummer är: 5853-1005 Det gamla Plusgiro numret  284647-5 kommer därför att försvinna. Om du har det sparat på ex.vis din internetbank, så går du in och redigerar uppgiften om konto nummer.

Våra fakturor kommer från och med nu att innehålla ett så kallat OCR-nummer istället för fakturanummer. Vid betalning till oss måste detta nummer anges, annars kommer inte betalningen att kunna utföras. Våra fakturor kommer att ha en Bankgiroavi längst ner, där man kan antingen avskilja  avin samt skicka in, eller skanna den för enkel hantering.

2022 års avgift kommer att skickas ut den 7 maj, med förfallodag den 30 juni. Som vanligt kommer den som en länk till de som har registrerat sin E-postadress hos oss och till övriga med vanlig posttjänst. Fakturorna skickas till den som ägde fastigheten den 9 april 2022, vilket var dagen för Årsstämman där debiteringen godkändes och den dag vi har de senaste uppdateringarna från Lantmäteriet.

Notera att vi i samband med ägarbyte inte blandar oss i om och hur årsavgiften fördelas. Juridiskt så är den som ägde fastigheten på stämmodagen    ( 9 april ) betalningsskyldig, enligt prejudikat i Högsta Domstolen.

Finns det frågor om detta, vänligen skriv till info@maelby.com

Läs hela nyheten

Inbjudan till Gratis kurs i Energianvändning.

kommentarer 0

Nedanstående inbjudan har inkmmit till Mälby SFF och handlar om en gratis webbaserad två-timmarskurs u effektiv energianvändning, finansierad av Energimyndigheten. Är du intresserad, så klickar dupå den blåtextade länken nedan.

 

Hej småhusägare!

Vill du lära dig mer om småhus, energianvändning och inomhusmiljö? Hur du kan minska din energianvändning med enkla och billiga åtgärder? Eller med mer omfattande åtgärder, kanske i samband med renovering av ditt hus? Med sådana åtgärder kan du minska din kostnad för energi. I så fall är den här kursen något för dig!

Kursen är helt kostnadsfri och helt oberoende av leverantörer och tillverkare. Finansieringen sker från Energimyndigheten via ett forskningsprojekt.

Vi bedömer att hela kursen kan göras klart på knappt två timmar. Kursen är webbaserad och består av kortare filmavsnitt varvat med enkäter, där du svarar på frågor i en skala 1-5. Vi vill att du fullföljer hela kursen, eftersom det är dina svar på slutenkäten som ger oss underlag till forskningsprojektet.

Klicka på den här länken så kommer du till den hemsida där kursen finns.

 

https://smahus-och-energi.learnifier.se/a1/catalog/session/be2d8bc4-00cf-4e2b-9291-0daef3610091?prid=1314

 

Tack på förhand!

Läs hela nyheten

Årsmöte 2022

kommentarer 0

Årsmötet avlöpte den 9 april i IOGT lokalen i Torshälla. Mötet hade 32 besökare och styrelse ser nu ut enligt nedan:

 

Ordförande Susanne Boy-Löjdquist omval

Kassör Åke Lindmark

Sekreterare Bengt Eklund omval

Ledampt Kjell Olofsson

Ledamot Johnny Andersson Fyllnadsval

Suppleant Thomas Löjdquist Omval

Suppleant Peter Marchione Nyval

Revisor Torbjörn Janssin Omval

Revisorsuppleant Liselotte Källberg Omval

Valberedberedning Anders Thörnberg Omval

Valberedning Patrik Bihler Omval

Alla styrelsens förslag till stämman bifölls

Läs hela nyheten

Äldre nyheter