Arkiv och dokument

Inloggnign krävs för att ta del av dokumenten

Logga in

Klicka på den lilla pilen längst till höger i rutan så dyker hela innehållet upp!

Notera att filerna med "Detaljplaner" börjar med kartan och sedan scrollar man neråt för att ta del av all handlingar och dokument.. Eftersom det är PDF-filer kan man enkelt förstora eller förminska kartor och dokument. De kan också laddas ner och sparas.

Här hittar du Anläggningsbeslut och Stadgar, vilka är föreningens juridiska bas. Anläggningsbeslut kan ändras genom att en eller flera medlemmar begär detta hos Lantmäteriet. Lantmäteriet kallar då till "förrättning". Proceduren är avgiftsbelagd. Dessutom finns samtiga årsmötesprotokoll sparade 7 år tillbaka, ifall du vill titta på något beslut eller liknande.

Stadgar kan ändras på Årsstämma/årsmöten. Extra årsmöte hölls 2004 när stadgar avseende delat bokföringsår ändrades, samt 2014, när fråga om vägbelysning behandlades.

Nyttig information

För de medlemmar som vill fördjupa sig i sina kunskaper om Samfällighetsföreningar, finns länkar till Riksdagens sida och de aktuella lagtexterna enligt nedan:

Anläggningslagen 1973:1149

Lagen om samfälligheter 1973:1150

Jordabalken 1970:994

 Motion till Årsstämma, skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast sista januari, stämmoåret.

Här kan du ta del av protokollen för de årsmöten som föreningen haft. Filerna ligger lagrade som PDF-filer. (Adobe Reader)

Fördelarna med Adobe-filer är, att dessa hanterar även grafik, t.e.x. namnteckningar, ritningar, kartor etc. De är också, till skillnad mot Wordfiler, inte ändringsbara. På Internet används nästan därför uteslutande PDF-filer.

När du är inne i en PDF-fil, är det bara att klicka på knappen "kopiera", om du vill spara ner filen till din dator.