Badhusvikens Samfällighetsförening

Badhusvikens Samfällighetsförening består av 44 fastigheter på västra sidan av Torshälla Huvud. De flesta är permanentboende. Områdesvägarna är, Humlevägen, Måbärsvägen, Mistelvägen, Tibastvägen, Oxbärsvägen samt delvis Olvonvägen.

Ordf. Marita Skog, Humlevägen 21, 644 36 Torshälla Huvud, Tel. 070-340 24 07

E-post: marita.skog@gmail.com

Södra Badhusvikens Samfällighetsförening

Ligger på västsidan av Torshälla Huvud. Medlemmarna är 16 fastigheter. Vägar i området är, Oxelvägen, Lindstigen samt Lönnvägen. Många är permanentboende.

Ordförande: Carola Asmus, Oxelvägen 7, 644 36 Torshälla

Tel.Nr:   0705-219273

E-post: carola@asmus.se

Sommarbostadsföreningen Mälbynäs och Ekstugan u p a

Största stugföreningen med drygt 160 medlemmar. Vägar är Åsvägen, Päronvägen, Björkvägen, Kastanjevägen, Furustigen, Flädervägen, Pilstigen, Körsbärsstigen, Apelstigen, Aspvägen, Ekvägen samt delar av Mälbyvägen och Skräddartorpsvägen. 

Föreningen äger också badplatserna Tösen och Mälbyviken samt båtbryggor vid Mälbyviken och Badhusviken.

Ordf. Bo Westin, Björkvägen 20 B, 644 36 Torshälla

Telefon:  070-2126650 

Epost:   info@torshallamalby.com

Länk till Mälbynäs & Ekstugan (kräver lösenord) www.torshallamalby.se

Mälbynäs sydvästra stugförening

Mälbynäs Sydvästra är den minsta stugföreningen inom Torshälla-Mälby och ligger som namnet visar, på sydvästra sidan. Fastigheterna som deltar är 9 stycken och väg inom området är Nyponstigen.

Ordförande: Bror Ellfolk, Nyponstigen 7, 644 36 Torshälla Huvud
Tel: 070-67 36 483

E-post: bror@torshallaplat.se

Skräddartorps sommarstugeförening Ekonomisk förening

Skräddartorps sommarstugeförening innefattar 19 medlemmar/fastigheter.

Boendeformen är blandad mellan sommarstugor och prmanentboende. Vägar inom området är, Skräddartorpsvägen Nord och Syd samt Rönnbärsvägen.

Ordförande: Davorka Paluch, ( sommaradr. Rönnbärsvägen  3)
Tel: 070-4576273
E-post: davorka.paluch@icloud.com

Sommarhagens stugförening

Sommarhagens stugförening består av 26 fastigheter vilka arrenderar sina tomter. De flesta är sommarstugor. Vägar inom området är, Rönnbärsvägen samt Vesterbergs väg och Skräddartorpsvägen Syd.

Ordförande: Monica Gidbark, Gillsätragränd 38, 127 36 Skärholmen
Tel: 08-974793, 070-6343197 (sommaradr: Vesterbergs väg 15)
E-post: monica.gidbark@gmail.com

Bostadsrättsföreningen Mälbypark, 10 radhus

Denna förening ligger på Vesterbergs väg 14. Den består av 10 radhus i två längor på område där tidigare ladugård m.m. tillhörande gården Lilla Mälby fanns. Man har  betecknat radhusen med 14 B till 14 K, 14 A är adressen till grannfastigheten, en villa byggd på 1800-talet som allmänt går under namnet Villa Mälby.

Kontaktperson för Bostadsrättsföreningen är: Lotta Mattsson  

E-post:  lotta1mattsson@outlook.com

 

 

Blivande Samfällighetsförening Mälbypark, 10 fastigheter

Det här berör10 fastigheter söder om Vesterbergs väg.  Genom området går Dikesvägen, som sköts och ägs av fastighetsägarna själva. Alla fastigheter är vitmålade enplansvillor med carport. Alla har adress på Dikesvägen. Alla byggnader är inte helt färdiga så föreningsbiladandet kan ta ytterligare någon tid.

Kontaktperson är: Anders Larsson

E-post: larsanderslarsson@gmail.com

 

Mälby Samfällighetsförening (vägföreningen)

Vägförening där alla är medlemmar enligt laglig förrättning.För närvarande 351 fastigheter samt 12 km vägar, alla asfalterade utom Mistelvägen (100 m). Föreningen är också huvudman för Mälbyvägen, som även används av Ängshoken och Lisselängens Samfällighetsföreningar vilka deltar med slitageavgift. Föreningen i sin nuvarande form har funnits sedan år 2000.

 Ordförande. Susanne Boy-Löjdquist, Kastanjevägen 3, 644 36, Torshälla huvud

E-post:  info@maelby.com

Hemsida: www.mälby.com