Mälby Portalen

Torshälla

Föreningsinformation

Badhusvikens samfällighetsförening

Badhusvikens Samfällighetsförening består av 44 fastigheter på östra sidan av Torshälla Huvud. De flesta är permanentboende. Områdesvägarna är, Humlevägen, Måbärsvägen, Mistelvägen, Tibastvägen, Oxbärsvägen samt delvis Olvonvägen.

Ordf. Marita Skog, Humlevägen 21, 644 36 Torshälla Huvud, Tel. 070-340 24 07

E-post: marita.skog@gmail.com

Södra badhusvikens samfällighetsförening

Ligger på östsidan av Torshälla Huvud. Medlemmarna är 16 fastigheter. Vägar i området är, Oxelvägen, Lindstigen samt Lönnvägen. Många är permanentboende.

Ordförande: Carola Asmus, Oxelvägen 7, 644 36 Torshälla

E-post: carola.asmus@eskilstuna.se

Sommarbostadsföreningen Mälbynäs och Ekstugan u p a

Största stugföreningen med drygt 160 medlemmar. Vägar är Åsvägen, Päronvägen, Björkvägen, Kastanjevägen, Furustigen, Flädervägen, Pilstigen, Körsbärsstigen, Apelstigen, Aspvägen, Ekvägen samt delar av Mälbyvägen och Skräddartorpsvägen. 

Föreningen äger också badplatserna Tösen och Mälbyviken samt båtbryggor vid Mälbyviken och Badhusviken.

Ordf. Kalle Sandberg Åsvägen 14, 073-650 59 05  E-post: sandberg.kalle@gmail.com

Länk till Mälbynäs & Ekstugan (kräver lösenord) www.torshallamalby.se

Mälbynäs sydvästra stugförening

Mälbynäs Sydvästra är den minsta stugföreningen inom Torshälla-Mälby och ligger som namnet visar, på sydvästra sidan. Fastigheterna som deltar är 9 stycken och väg inom området är Nyponstigen.

Ordförande: Per Eriksson Aktörgatan 15, 644 35 Torshälla ( sommaradr. Nyponstigen 5 ).
Tel: 070-541 66 35
E-post: per.eriksson.mejl@outlook.com

Skräddartorpets stug och ekonomiska förening

Skräddartorpets stugförening innefattar 19 medlemmar samt 1 passiv medlem.

Huvudsakligen sommarstugor, men 7 stycken permanentboende finns. Vägar inom området är, Skräddartorpsvägen samt Rönnbärsvägen.

Ordförande: Davorka Paluch, ( sommaradr. Skräddartorpsv. 3)
Tel: 070-4576273
E-post: davorka.paluch@eskilstuna.se

Sommarhagens stugförening

Sommarhagens stugförening består av 26 fastigheter vilka arrenderar sina tomter. De flesta är sommarstugor. Vägar inom området är, Rönnbärsvägen samt Vesterbergs väg.

Ordförande: Monica Gidbark, Gillsätragränd 38, 127 36 Skärholmen
Tel: 08-974793, 070-6343197 (sommaradr: Vesterbergs väg 19)
E-post: monica.gidbark@sodersjukhuset.se