Föreningsinformation

Mälby SFF:s styrelse från årsstämman 2020 

      Namn                                          Befattning                             Ledamot

 • Susanne Boy-Löjdquist   Ordförande på 1 år      Vald 2019 på 2 år              
 • Åke Lindmark                   Kassör/Webansvarig   Vald 2019 på 2 år
 • Kjell Olofsson                   Ledamot                        Vald 2019 på 2 år
 • Bengt Eklund                    Sekreterare                   Nyval på 2 år
 • Bror Ellfolk                       Ledamot                        Nyval på 2 år
 • Thomas Löjdquist            Suppleant                      på 1 år
 • Magnus Törnstrand         Suppleant                      på 1 år

Övriga befattningar

 • Karl Kun                          Revisor                         1 år
 • Torbjörn Jansson            Revisor                         1 år
 • Lise-Lotte Källberg         Revisorsuppleant        1 år
 •  
 • Valberedning:                 Anders Thörberg          1 år
 • Valberedning:                  Vakant
 •  
 • Redovisning/bokföring  F:a Redovisningskr@ft, C Ohlin
 • Väghållare:                       Benn Andersson enl.avtal
 • Fastighetsregister          Matriset OY, Finland
 • Hemsida mälby.com       Loopia AB, Västerås

Som synes så var det svårt att få ihop alla befattningar vid Årsstämman den 4 juli. Vi behöver omgående, en person till valberedningen på ett år. Alla förslag och hjälp mottages tacksamt!

NOT. Styrelseledamot väljs på 2 år. Ordförande och övriga väljs på 1 år. Om ordförande också är vald som ledamt, gäller det valet för 2 år. Styrlsen tecknas av Susanne Boy-Löjdquist, Åke Lindmark och Catharin Ohlin var för sig.

Vid adressändring eller ärende till styrelsen kontaktar du oss på info@maelby.com 

Föreningens plusgiro är:                       28 46 47-5
Föreningens organisationsnummer är: 717907-0623