Föreningsinformation

Mälby SFF:s styrelse från årsstämman 2019 

 • Susanne Boy-Löjdquist   Ordförande
 • Åke Lindmark                   Kassör
 • Kjell Olofsson                   Ledamot
 • Bengt Eklund                    Sekreterare 
 • Bror Ellfolk                       Ledamot
 • Margareta Lindblom        Suppleant
 • Magnus Törnstrand         Suppleant

Övriga befattningar

 • Karl Kun                          Revisor
 • Torbjörn Jansson            Revisor
 • Lise-Lotte Källberg         Revisorsuppleant
 •  
 • Valberedning                  Vakant
 • Redovisning/bokföring  Ohlin & Weiman AB, Ärrla
 • Fastighetsregister          Matriset OY, Finland
 • Hemsida mälby.com       Loopia AB, Västerås

Som synes så var det svårt att få ihop alla befattningar vid Årsstämman den 11 april. Vi behöver omgående, en eller två personer till valberedningen på ett år. Alla förslag och hjälp mottages tacksamt!

Vid adressändring eller ärende till styrelsen kontaktar du oss på info@maelby.com 

Föreningens plusgiro är: 28 46 47-5
Föreningens organisationsnummer är: 717907-0623