Mälby Portalen

Torshälla

Föreningsinformation

Mälby SFF:s styrelse från årsstämman 2019 ( ej konstituerad)

 • Susanne Boy-Löjdquist  Ordförande
 • Åke Lindmark                  Kassör
 • Kjell Olofsson                 Ledamot
 • Bengt Eklund                  Sekreterare 
 • Bror Ellfolk                     Ledamot
 • Margareta Lindblom      Suppleant
 • Magnus Törnstrand       Suppleant

Övriga befattningar

 • Karl Kun                         Revisor
 • Torbjörn Jansson           Revisor
 • Lise-Lotte Källberg        Revisorsuppleant
 • Valberedning                 Vakant 

Som synes så var det svårt att få ihop alla befattningar vid Årsstämman den 11 april. Vi behöver omgående, en eller två personer till valberedningen på ett år. Alla förslag och hjälp mottages tacksamt!

Vid adressändring eller ärende till styrelsen kontaktar du oss på info@maelby.com 

Föreningens plusgiro är: 28 46 47-5
Föreningens organisationsnummer är: 717907-0623