Mälby Portalen

Torshälla

Föreningsinformation

Mälby SFF:s styrelse från årsstämman 2018

 • Åke Lindmark ordförande
 • Kjell Olofsson vice ordförande
 • Bengt Eklund ledamot
 • Susanne Boy sekreterare
 • Bror Ellfolk ledamot
 • Margareta Lindblom suppleant
 • Anne-Marie Kördel suppleant

Övriga befattningar

 • Karl Kun revisor
 • Torbjörn Jansson revisor
 • Lise-Lotte Källberg
 • VAKANT valberedning
 • Catharina Ohlin ekonomi/bokföring Ohlin & Weiman AB Tel: 016-51 14 170

Som synes så var det svårt att få ihop alla befattningar vid Årsstämman den 11 junii. Vi behöver omgående, en person till valberedningen på ett år. Alla förslag och hjälp mottages tacksamt!

Styrelsen eller ordföranden Åke Lindmark kan du kontakta via mail genom att klicka här

Vid adressändring eller ägarbyte, kan du maila direkt till ordf. Åke Lindmark

Föreningens plusgiro är: 28 46 47-5
Föreningens organisationsnummer är: 717907-0623

Med vänlig hälsning
Mälby SFF
c/o Åke Lindmark, Åsvägen 37, 64436 Torshälla Huvud, Tel. 070-788 14 10
E-post: akelindmarken@gmail.com