Mälby Portalen

Torshälla

Föreningsinformation

Mälby SFF:s styrelse från årsstämman 2016

 • Åke Lindmark ordförande
 • Kjell Olofsson vice ordförande
 • Stig Ericsson kassör
 • Susanne Boy sekreterare
 • Sebastian Eriksson ledamot
 • Bengt Eklund suppleant
 • Anne-Marie Kördel suppleant

Övriga befattningar

 • Karl Kuhn revisor
 • Torbjörn Jansson revisor
 • René Westerlund revisorsuppleant
 • Claes Thyrsson valberedning
 • VAKANT valberedning

Som synes så var det svårt att få ihop alla befattningar vid Årsstämman den 29 juni. Vi behöver omgående, en person till valberedningen på ett år. Alla förslag och hjälp mottages tacksamt!

Styrelsen eller ordföranden Åke Lindmark kan du kontakta via mail genom att klicka här

Vid adressändring eller ägarbyte, kan du maila direkt till vår kassör, Stig Ericsson genom att klicka här

Föreningens plusgiro är: 28 46 47-5
Föreningens organisationsnummer är: 717907-0623

Med vänlig hälsning
Mälby SFF
c/o Åke Lindmark, Åsvägen 37, 64436 Torshälla Huvud, tel. 016-34 3130, mobil 070-788 14 10
E-post: akelindmarken@gmail.com