Nyhetsarkiv

Vi behöver er hjälp !

kommentarer 0

 

Som ni vet pågår just nu arbete med att snygga till vår rondell vid busshållplatsen. Den har i många år fått vara uppställningsplats för allt ifrån grävmaskiner och grushögar till bilar och släp. Idén till detta fick styrelsen för flera år...

Läs hela nyheten

Vårmeddelande!

kommentarer 0

Vårinformation och lite om Vägföreningens årsstämma!

 

Vårvintern och våren 2020 är det nog ingen som kommer att glömma. Corona och Covid 19 glömmer vi nog inte heller och på grund av...

Läs hela nyheten

Information om deklarationen 2019

kommentarer 0

Som bekant har föreningen två lån som vi betalar av på.  Dessa lån har givetvis en ränta och föreningen kan inte dra av denna. Däremot kan varje fastighetsägare dra av räntan på sin självdeklaration. Skulle ni redan ha lämnat in den, den här upplysningen är lite sen, kan...

Läs hela nyheten

Plantering vid rondellen

kommentarer 0

Vi har nu planterat 70 plantor samt sått frö på en mindre del på rondellen vid busshållplatsen. Tankvagnen som är uppställd där hör till oss. Vi använder den nu under 3 veckor så stt vi får vatten till planteringen.

Vi får nu se hur det kommer att arta sig. Plantorna är...

Läs hela nyheten

Problem med sophantering

kommentarer 0

Det har under en lång tid varit problem med sophantering vid Flädervägen samt Åsvägen 47 till 63. Anledningen är att sopbilen inte får åka upp till Flädervägen då backen anses vara för brant. Det framgår inte om man tänkte på detta när man lämnade bygglov. Vid den...

Läs hela nyheten

Diverse nyheter på det nya året!

kommentarer 0

Vid infarten till Norrby vid Mälbyvägen har det styckats av en ny fastighet. Denna har fått beteckningen Torshälla 3:112. Därmed har föreningen nu 351 fastigheter. Man börjar bygga nu under våren.

Ett vildsvin har skjutits bortåt Lisselängen/Annero. Enligt uppgift ska det ha varit en stor...

Läs hela nyheten

Nya Året 2020

kommentarer 0

Ja nu är vi inne några dagar på det nya året. Någon riktig vinter har vi ännu inte sett till och det finns naturligtvis delade meningar om detta. Bra är det för vägföreningen som sparar pengar och de som åker bil till jobbet varje morgon är förmodligen ganska nöjda, men visst vore...

Läs hela nyheten

Problem med E-postadresser.

kommentarer 0

Vid utskick av fakturor med årsavgiften hae det varit en del problem med vissa E-postadresser. Våra fakturor som nu uppgår till 350 st. har haft problem och hamnat i det s.k. spamfiltret. Troligtvis finns det vissa orsaker. En kan vara avsändaren "Mälby samfällighetsförening". I kombination med massutskick så...

Läs hela nyheten

Vesterbergs väg!

kommentarer 0

Ja då har vi öntligen fått Vesterbergs väg asfalterad efter att ha varit i dåligt skick i fler år. De boende vid Dikesvägen och den uppgrävda grusdelen tycker nog att det är skönt att slippa vägdammet som uppkommer under varma sommardagar. Vid infarten till...

Läs hela nyheten

Allmänna nyheter

kommentarer 0

Lastfartyg mot Köping passerar Torshälla Huvud !

Mälbypark AB har ansökt om förhandsbesked i avsikten att bygga

tre villor i början av Skräddartorpsvägen Syd. Kommunen...

Läs hela nyheten

Vesterbergs väg

kommentarer 0

Det är nu bestämt att NCC justerar och asfalterar Vesterbergs väg. Arbetet beräknas ske i mitten av oktober. 

Vi återkommer givetvis i god tid med datum och annan information. Vi tror hela arbetet tar 2 dagar.

Några dagar efteråt kommer en speciell lastbil att lägga ut s.k. stödremsa...

Läs hela nyheten

Lite smånyheter!

kommentarer 0

Under september hoppas vi komma igång med dikesrensning och grävning på Vesterbergs väg. Det kommer att bli en hel del massor som ska köras bort. Detta kostar mycket pengar. Därför kommer det att läggas ut en del vid rondellen och busshållplatsen vid Mälbyviken. Men det kommer säkert att bli...

Läs hela nyheten

Sopning av vägar samt protokoll m.m.

kommentarer 0

Protokoll från årsstämman finns nu upplagt under "ARKIV" Det krävs lösenord för att komma in i "ARKIV". Saknar du lösenord, så kontakta styrelsen på info@maelby.com

 

Det verkar nu vara sopat på alla vägar inom området. Arbete är utfört av Elfast...

Läs hela nyheten

Mälbyvägen m.m.

kommentarer 0

Som ni säkert lagt märke till, så har vi stora problem vi Mälby Gård, där EEM fiber har gjort en uppgrävning över vägen. Vi har lagt på grus ett flertal gånger men det ligger inte kvar, utan stora gropar uppkommer från dag till dag. Vi har mu satt upp varningskoner på var sida om...

Läs hela nyheten

Vildsvinsproblem

kommentarer 0

Vi vill uppmana trafikanter till försiktighet!

Vi har en stor stam av vildsvin som springer omkring på vägarna. En olycka inträffade nyligen på Mälbyvägen. Det är ca 15 djur som rör sig i området. Rönnbärsvägen - Skräddartorpsvägen Syd, är vägar där man...

Läs hela nyheten

Nedhängande Trädgrenar

kommentarer 0

Vi har fått anmärkning om att nedhängande och snötyngda grenar hänger över vägen. Det är framförallt större fordon som påverkas,sopbilar, traktorer, budbilar och liknande.

Vi var under sommaren och lade i lappar vid berörda fastigheter där grenar utgjorde problem för...

Läs hela nyheten

Förbud mot larvfötter samt tunga transporter!

kommentarer 0

Vi vill än en gång påminna om att det råder ett totalt förbud att framföra maskiner med olika former av larvfötter, på våra vägar. Förbudet gäller ex.vis grävmaskiner, markborrmaskiner och liknande. Förbudet gäller enbart larvfötter av metall, ej gummi.

Orsaken är att dessa maskiner, speciellt vid varmt väder, orsakar skador i asfalten....

Läs hela nyheten