Nyhetsarkiv

Vesterbergs väg!

kommentarer 0

Ja då har vi öntligen fått Vesterbergs väg asfalterad efter att ha varit i dåligt skick i fler år. De boende vid Dikesvägen och den uppgrävda grusdelen tycker nog att det är skönt att slippa vägdammet som uppkommer under varma sommardagar. Vid infarten till...

Läs hela nyheten

Vesterbergs väg!

kommentarer 0

Son ni har sett har NCC nu grovjusterat Vesterbergs väg. Enligt uppgift som vi fått så kommer inga arbeten att ske på måndag den 14 okt.

 

På tisdag den 15 fortsätter man med underarbeten och det blir samma sak på onsdag den 16 okt. Vi bedömer att det inte ska bli några...

Läs hela nyheten

Uppdaterad hemsida!

kommentarer 0

Som ni ser har sidan blivit uppdaterad. Detta gäller inte bara designen , utan det går nu att lägga in foton. Dessutom finns det åtskilliga finesser som inte syns direkt. Det har nu blivit enklare att ladda upp dokument under "Arkiv", där du regan nu kan se lite nya uppladdningar. 

Har du några foton med...

Läs hela nyheten

Allmänna nyheter

kommentarer 0

Mälbypark AB har ansökt om förhandsbesked i avsikten att bygga

tre villor i början av Skräddartorpsvägen Syd. Kommunen har behandlat ärendet positivt och man har fått klarsignal att fortsätta. Det troliga är att dessa arbeten...

Läs hela nyheten

Vesterbergs väg

kommentarer 0

Det är nu bestämt att NCC justerar och asfalterar Vesterbergs väg. Arbetet beräknas ske i mitten av oktober. 

Vi återkommer givetvis i god tid med datum och annan information. Vi tror hela arbetet tar 2 dagar.

Några dagar efteråt kommer en speciell lastbil att lägga ut s.k. stödremsa...

Läs hela nyheten

Arbeten på Vesterbergs väg!

kommentarer 0

Onsdag den 4 september kommer Tumbo Schakt AB att påbörja arbeten med diken. Tyvärr kommer detta att medföra en del trafikproblem. Arbetet kommer att ta ca 4-5 dagar med grävare och lastbil.

Man börjar i östra delen (Mälbyvägen) och då blir denna infart mer eller mindre spärrad, då...

Läs hela nyheten

Snart kommer fakturan!

kommentarer 0

Vi kommer inom några dagar att skicka ut årsavgiften för 2019.

Det nya är att den kommer att skickas ut via e-post enligt årsmötesbeslut 2018. De som saknar e-postadress, får fakturan via vanlig post. Förfallodag blir den 30 september och påminnelseavgiften är 100 kr vid sen eller utebliven...

Läs hela nyheten

Lite smånyheter!

kommentarer 0

Under september hoppas vi komma igång med dikesrensning och grävning på Vesterbergs väg. Det kommer att bli en hel del massor som ska köras bort. Detta kostar mycket pengar. Därför kommer det att läggas ut en del vid rondellen och busshållplatsen vid Mälbyviken. Men det kommer säkert att bli...

Läs hela nyheten

Avstängning av Vesterbergs väg

kommentarer 0

På torsdag den 4 juli kl.9.00 stängs Vesterbergs väg av för fräsbibfsarbete med asfalt. 

Detta på verkar också de som bor eller besöker Skräddartorpsvägen Syd.

Arbetet börjar vid nr 1 och fram till där vägen övergår till grusväg. Under denna tid kan...

Läs hela nyheten

Sopning av vägar samt protokoll m.m.

kommentarer 0

Protokoll från årsstämman finns nu upplagt under "ARKIV" Det krävs lösenord för att komma in i "ARKIV". Saknar du lösenord, så kontakta styrelsen på info@maelby.com

 

Det verkar nu vara sopat på alla vägar inom området. Arbete är utfört av Elfast...

Läs hela nyheten

Styrelsen för 2019

kommentarer 0

Den 11 april hade föreningen årsstämma, kl 18.30 i Kyrkans Hus, Torshälla. Ordförande för mötet var Marita Skog.

Styrelsen ser nu ut som följande: 

Ordf. Susanne Boy-Läjdquist

Ledamot Kjell Olofsson

Sekreterare Bengt Eklund

Ledamot Bror Ellfolk

Kassör...

Läs hela nyheten

Motioner till Årsstämman

kommentarer 0

Tre motioner till Årsstämman finns nu inlagda under "ARKIV". Vi har fått in dessa likalydande motioner från fyra medlemmar, alltså 12 motioner. Eftersom de är kopior av varandra, har vi valt att lägga in dessa tre. Styrelsen har behandlat motionerna och det har tidigare gått ut mail om...

Läs hela nyheten

Mälbyvägen m.m.

kommentarer 0

Som ni säkert lagt märke till, så har vi stora problem vi Mälby Gård, där EEM fiber har gjort en uppgrävning över vägen. Vi har lagt på grus ett flertal gånger men det ligger inte kvar, utan stora gropar uppkommer från dag till dag. Vi har mu satt upp varningskoner på var sida om...

Läs hela nyheten

Vildsvinsproblem

kommentarer 0

Vi vill uppmana trafikanter till försiktighet!

Vi har en stor stam av vildsvin som springer omkring på vägarna. En olycka inträffade nyligen på Mälbyvägen. Det är ca 15 djur som rör sig i området. Rönnbärsvägen - Skräddartorpsvägen Syd, är vägar där man...

Läs hela nyheten

Digitalskylt m.m.

kommentarer 0

Som alla har sett så har nu sträckan efter digitalskylten blivit 30 km/tim. Det är kommunen som bestämmer över trafiksäkerheten trots att vägarna är enskilda. Skylten har varit ur funktion ett tag. Detta beror på att den drivs med batteri + solcell. När det är kallt så drar kylan ut batteriet...

Läs hela nyheten

Nedhängande Trädgrenar

kommentarer 0

Vi har fått anmärkning om att nedhängande och snötyngda grenar hänger över vägen. Det är framförallt större fordon som påverkas,sopbilar, traktorer, budbilar och liknande.

Vi var under sommaren och lade i lappar vid berörda fastigheter där grenar utgjorde problem för...

Läs hela nyheten

Personregister GDPR

kommentarer 0

Hej,

Vi är tvugna att enligt lag hålla ett register på våra medlemmar! Detta redister är officiellt och samma som Lantmäteriet använder sig av.

Registret fungerar så att det ligger på en server i Finland i det s.k. "molnet" och administreras av Matriset OY, vilka vi har ett avtal med. Vi...

Läs hela nyheten

Lite nyheter!

kommentarer 0

Hej,

Årsmötesprotokollet finns nu under ARKIV på vår hemsida www.mälby.com

Föreningen har inköpt tre st trafikspeglar som kommer att sättas upp i början av maj månad. En kommer att sitta vid Åsvägen/Skräddartorpsvägen och en...

Läs hela nyheten

Farthinder inom området

kommentarer 0

Fyra farthinder finns nu utlagda inom vägområdet. Tre st. Flexibumpers samt en Z-bumper. De är utlagda enligt följande:

En vid Åsvägen 11, en vid Päronvägen 6, samt en på Skräddartorpsvägen mellan Ekvägen och Aspvägen. Z-bumpern...

Läs hela nyheten

Vad händer med klippningen av vägkanter?

kommentarer 3

Föreningen har i många år haft som policy att inte klippa vägkanterna förrän senare på sommaren. En orsak till detta är dels önskemål från medlemmar, men också dels för att främja pollination av blommor.

Att kanterna måste klippas, är i grunden baserat på...

Läs hela nyheten

Regler för Gästboken

kommentarer 0

Gästboken har kommit till för att göra ett inlägg om någonting relaterat till föreningen. Att ha åsikter om styrelsen och kritisera dess arbete ingår inte i detta. Är man missnöjd med styrelsen, så kommer man med sin åsikt på Årsstämman, samt röstar i demokratisk...

Läs hela nyheten

Förbud mot larvfötter samt tunga transporter!

kommentarer 0

Vi vill än en gång påminna om att det råder ett totalt förbud att framföra maskiner med olika former av larvfötter, på våra vägar. Förbudet gäller ex.vis grävmaskiner, markborrmaskiner och liknande. Förbudet gäller enbart larvfötter av metall, ej gummi.

Orsaken är att dessa maskiner, speciellt vid varmt väder, orsakar skador i asfalten....

Läs hela nyheten