Mälby Portalen

Torshälla

Detaljplan vid Vesterbergs väg

Planen avseende byggnation på Vesterbergs väg har varit utställd på Värjan i Eskilstuna fram till den 20 mars. Du hittar en länk HÄR till Eskilstuna kommuns hemsida.

Enligt planen ska det byggas 18 hus med plats för 21 familjer. Det innebär att vissa hus kommer att vara s.k. parhus eller radhus. En ny väg skall göras genom området och det kommer att bli ganska omfattande grundarbeten, då tomterna måste komma i samma nivå som vägen för dagvattenavrinning m.m.

Mälby SFF kommer att som sakägare, bevaka föreningens intressen under processens gång. Under gynsamma omständigheter kan arbetet kanske påbörjas redan till hösten. Vi återkommer med mer information.