DEKLARATIONSUPPGIFTER FÖR 2021 (Taxeringsåret 2020)

DEKLARATIONSINFORMATION FÖR DEKLARATIONEN 2021

 

Mälby Samfällighetsförening har som bekant lånat pengar till vägförbättringar. Räntan för dessa låm är avdragsgillt för medlemmar med andel i Sektion 1. Titta i fakturan för årsavgiften 2020, om du är osäker. Detta gäller för inkomstdeklaration som avser taxeringsåret 2020 och som ska lämnas in 2021.

Respektive delägares avdragsbelopp baserad på andelstal för Sektion 1, är enligt följande:

 

Andel i Sektion 1         Belopp

              0,3                      42 kr

              0,35                    49 kr

              0,5                       70 kr

              0,7                       98 kr

              1,0                     140 kr

              1,7                     238 kr

 

Beloppet anges under Avdrag - Kapital. Skulle det redan stå ett förtryckt belopp där, så lägger du till ditt ränte belopp till detta belopp och skriver in det nya bekoppet samt stryker det förtryckta beloppet. Är du osäker så läs anvisningarna till deklarationen.

Under Övriga upplysningar anger du "Del i låneränta för Mälby Samfällighetsförening, org.nr. 717 907-0623"

Vid eventuella frågor kontaktar du kassör Åke Lindmark via info@maelby.com