Information om Årsmötet 2021

Information om Årsmöte 2021

 

Vi börjar närma oss slutet av mars och enligt våra stadgar ska årsmötet hållas mellan 15 mars - 15 april. Dock är vi fortfarande inne i en pandemi och restriktionerna är nu mer omfattande än under förra året.

 

På grund av dess omständigheter har styrelsen tagit beslut om att skjuta på årsmötet. Det troliga är att vi i början av sommaren kanske kan skicka ut kallelse, då vi förhoppningsvis kan se resultat av den omfattande vaccineringen. Vi återkommer om detta.

 

Vi har fått in 12 st. motioner, ni kan om några dagar ta del av dessa under fliken Arkiv, på vår hemsida. Ni kan också där se hur styrelsen har behandlat motionerna. Oavsett vårt förslag till avslag eller bifall, kommer motionerna att tas upp på årsmötet för röstning.

 

Styrelsen har också några egna förslag till årsmötet , men vi återkommer lite senare med dem.

 

Den 22 mars har Länsstyrelsen lovat besked i ärendet om 30-skyltar vid Vesterbergs väg (i.e. innan nr 12 till och med 18)

 

Under denna månad väntar vi också besked från Trafikverket avseende bidrag för asfaltering av Mälbyvägen. Mälby SFF samt Ängsholmens och Lisselängens SFF kommer i en snar framtid att ha ett möte med kommunens gatuchef, Jorma Similä. Mötet kommer att diskutera en eventuell överlämning av den aktuella vägen till kommunen. Om detta blir verklighet, kommer vi att utlysa ett extra årsmöte för att ta ställning till denna procedur.