Beslut om hastighet på Vesterbergs väg.

 

 

Vi har idag fått en konsekvensutredning från Länsstyrelsen avseende vår begäran om nedsatt hastighet till 30 km vid det detaljplanerade området.

Ärendet lämnades in 18 nov 2020 och har sedan gått ut på remiss till tre instanser.

 

1. Eskilstuna Kommun som tillstyrker

2. Polismyndigheten som avstyrker

3. Trafikverket som avstyrker.

 

Istället förordar Polisen och Trafikverket att hela vägen från Mälbyvägen till Mälarbadsvägen nedsättes till 50 km. Detta föranleder då Länsstyrelsen att gå på Polisens och Trafikverkets linje och beslutar att vägens hastighet ska vara 50 km. Man kan yttra sig till Länsstyrelsen skriftligt sensat 13 april. Mer information får du i länken som du förslagsvis kopierar. 

Om ingen hänsyn tas till eventuella yttranden kommer vägen att ha hastigheten 50 km från den 31 maj.

Länk till Länsstyrelsens konsekvensutredning:  https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---sodermanland/2021-03-23-konsekvensutredning-gallande-hastighetsnedsattning-pa-vesterbergs-vag-inom-eskilstuna-kommun.html