Vårinformation

Vårinformation!

 

I skrivande stund har vi haft ett par fina vårdagar! Regn och värme har gjort att grönskan praktiskt taget exploderat, ja vi har en fin årstid framför oss.

Det senaste året kommer inte att glömmas i första taget och där syftar vi naturligtvis på pandemin. Alla har påverkats av detta virus på ett eller annat sätt, men det kanske är så att vi börjar se ljuset i tunneln, fler och fler börjar bli vaccinerade.

Mälby SFF har också påverkats av pandemin såtillvida att vi inte kunna genomföra årstämma på det sätt som det är tänkt, vare sig förra året eller i år. Nu inväntar vi nya riktlinjer från folkhälsomyndigheten som troligen kommer den 1 juni, och det finns vissa signaler kring att vi ska kunna samlas för att genomföra stämman, men ber om att få återkomma i det ärendet när de nya riktlinjerna är utrullade.

I helgen som var har vi dessvärre haft stöld och någon eller några som tagit saker i egna händer. Vid infarten på Mälbyvägen sitter skyltar som anger att vägarna är BK3. Någon eller några har monterat ned dessa och en av skyltarna har försvunnit. Det är ju så tråkigt när sådan här saker händer och medför onödiga kostnader i form av att vi behöver köpa in nya skyltar vilka kostar ca 1500 kr, utöver det skall någon sätta upp dem och det är förenat med kostnader också. I praktiken är det Mälby SFF som betalar detta, men i förlängningen blir det ju ”vi” som bor här som betalar. Det är en önskan att den eller de som tagit saken i egna händer funderar över detta. Polisanmälan övervägs!

Det är ju en hel del nybyggnationer i Mälby och kopplat till det får styrelsen frågor kring dispens för BK3. I nuläget finns inget sådant implementerat tillvägagångssätt, utan betongbilar och annat måste helt enkelt anpassas efter regelverket kring BK3.

BK3 anger det max-axeltryck som exempelvis en lastbil får ha för att framföras på våra vägar. Den som önskar lära sig mer om axeltryck kan klicka på bifogad länk.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Grundregler/

I sammanhanget kan det nämnas att styrelsen kommer att lägga ett förslag till årsstämman att dispens skall kunna beviljas till en kostnad. Den pengen kommer sedan att bokföras på ett specifikt konto för att kunna ha till eventuell reparation av för tungt belastade vägar.

Styrelsen har också fått frågor kring de hastighetsbegränsande gummibumprar som vi haft på vägarna under sommarhalvåren. Tyvärr är det även här på det viset att några av dessa har ”försvunnit”. De kostar också pengar att köpa in nya och styrelsen kommer att lägga ett förslag till stämman att få göra permanenta asfalterade gupp på strategiska ställen likt man gjort på Ängsholmen. Eftersom vi inte har så många gummibumprar kvar och det eventuellt kommer att bli att vi satsar på permanenta, utifrån vad nu stämman beslutar, kommer vi att invänta stämmobeslut innan vi går vidare i saken. Dock vill vi uppmana alla som trafikerar vägarna i Mälby att hålla hastighetsbegränsningar och beakta att det finns både barn, djur och andra som vi inte vill skall komma till skada på vägarna.

Avslutningsvis i den här vårinformationen vill vi nämna några ord om Mälbyvägen. Den är i ett dåligt skick med s.k. potthål på flera ställen. Mälby SFF har ansökt om en ”särskilt vägbidrag” som kan täcka 30-80% av restaureringen. Vi inväntar ett beslut kring detta högst troligt innan sommaren. Offerter har tagits in från tre olika entreprenörer för en totalrestaurering. Om allt flyter på bra så kan Mälbyvägen restaureras under tidig höst.

Styrelsen återkommer i början på juni med information om hur och när årsstämman kommer att genomföras och i det sammanhanget vill vi uppmuntra att komma till stämman.

Vårsoliga hälsningar från Styrelsen Mälby SFF