Årsstämma samt lite nyheter !

Styrelsen har nu bestämt att Årsstämman/Årsmötet, kommer att äga rum lördag 17 juli, på IOGT i Torshälla. Vi återkommer med tid om några dagar, men det troliga är att det blir kring kl. 11.00-12.00.  Liksom förra året måste man anmäla om man kommer. Orsaken är att lokalen under pandemitider, endast kan ta 50 personer. Vi kommer dessutom att bjuda på kaffe med dopp ! Vi ser gärna att en person från respektive fastighet, kommer ensam. Du behöver ingen fullmakt från ev. andra ägare. 

Om du däremot också ska representera annan fastighet också, måste du ha en fullmakt från ägarna av denna fastighet. Det ska stå: "FULLMAKT överst", sedan nedanför: "Härmed lämnas fullmakt för (ditt namn) att användas vid årsmöte 17 juli 2021, för fastigheten (den  fastighetsbeteckning du fått fullmakt för)." Sedan behövs namnteckning/ar av fastighetsägaren/ägarna. Man får bara ha fullmakt för en fastighet per person.

Vi utgår från att ni som anmäler er är vaccinerade, åtminstonde en gång. Anmälan kan redan nu ske till info@maelby.com Namn och fastighetsbeteckning vill vi ha. Vid ärende kan du skriva. Anmälan. Du kan också SMS:a och lämna samma uppgift. Tel 070-788 14 10

Det finns parkering, men vi är osäkra hur långt den räcker. Om ni kan, åk gärna tillsammans. Kallelse till ovanstående kommer givetvis att skickas ut i god tid. Om vi har en registrerad E-postadress, så kommer den på denna, övriga får den via vanligt brev.

Andra nyheter

Kolarbacken mellan Åsvägen och Körsbärsstigen, har sedan många år, i detaljplanen, klassats som gång och cykelväg. Dock har man på sommaren kunnat åka bil där. Mälby SFF, måste på sikt, acceptera detaljplanen som vunnit laga kraft och styrelsen har därför beslutat att den aktuella backen ska följa direktiven om G-C väg. Kolarbacken är nu alltså enbart öppen för gång och cykeltrafik. Skyltar kommer att sättas upp efter midsommar, samt en betongsugga placeras mitt i backen, för att stoppa motorfordon. Backen kommer inte att vinter underhållas.

 

Som bekant är det nu 50 km hastighet som gäller på Vesterbergs väg. Mälby SFF hade väntat sig att det planerade området med bebyggelse, skulle få 30 km. Eftersom så ej blev fallet, kommer vi att sätta upp s.k. rekommenderad hastighetsskyltar, 30 km, blå/vita och fyrkantiga. Dessa sättes upp vid plangränsen efter midsommar.