Mälby Portalen

Torshälla

Årsstämman 2017

Årets stämma kommer att äga rum onsdag 28 juni kl. 18.30 på Gökstensskolan i Torshälla. Denna gång kommer vi dock att vara i matsalen, vilket innebär att vi slipper baxa med stolar fram och tillbaka. Matsalen är ganska stor, men upplevs ändå som att ha lite mer intimitet och närhet. Kallelse kommer 14 dagar innan.

Styrelsen har planer på att ändra stadgarna så till vida att årsstämman kan flyttas till våren, ex.vis under februari-mars. Orsaken är att vi beslutar budget för innevarande år under stämman. Det innebär att åtgärder samt upphandling etc.blir fördröjda och oftast inte kan göras förrän året därpå. Beslut skulle behöva tidigareläggas så de kan utföras under verksamhetsåret. Har ni synpunkter på detta...skriv gärna några rader i gästboken (se flik till vänster)

Vi vill också påminna om att den eller de personer som äger en fastighet till och med datum för årsstämman, också är betalningsansvarig för årsavgiften senare på hösten. Säljs fastigheten ex.vis i september, så är den alltså behäftad med årsavgiften som en skuld som åligger säljaren. Årsavgiften brukar debiteras av föreningen under oktober månad. Säljs fastighet efter årsstämman, är det köparen som är betalningsskyldig.