Kallelse till Årsmötet 2021 nu utsänd.

Isag 2 juli är kallelse till Årsmötet utskickad till 342 fastigheter. 282 på E-post och resten per vanliga brev. Debiteringslängd samt Förvaltningsberättelse med övriga dokument, finns under fliken "Arkiv". För att kunna se dem, krävs lösenord. Om du saknar lösenord, kontakta oss på info@maelby.com så får du inloggningsuppgifter.

Då vi endast enligt Folkhälsomyndigheten, får ta in 50 sittande personer, måste du anmäla om du kommer att delta, info@maelby.com  Vi bjuder deltagarna på kaffe med dopp! Plats: IOGT-NTO lokalen, Lilla gatan 7 A, Torshälla, kl. 11.00 den 17 juli 2021.

På årsmötet finns samtliga dokument samt preliminär debiteringslängd tillgängliga för beskådande.

Om du har några funderingar kring Årsmötet 2021, kontakta oss.