Asfaltering av Mälbyvägen

Vi har nu fått besked från Svevia, att Mälbyvägen kommer att maskinjusteras och därefter asfalteras, under dagarna tisdag och onsdag den 24 och 25 augusti. Det kommer att innebära betydande trafikproblem under dagtid.

Vad vi vet är att man åtgärdar den ena körbanan först och därefter fortsätter med den andra. Vilken sida man börjar med är oklart, men ett antagande är, att man börjar på höger sida i nordgående riktning.

Huruvida det kommer att finnas vägvakter eller någon form av ljussignaler, får vi återkomma till länmgre fram.

Vi kommer givetvis att kontakta Länstrafiken såväl som Blåljusansvariga och Postnord. Det åligger fastighetsägare att underrätta entreprenörer, hantverkare och budbilar. Detta gäller även ni som har tider att passa, räkna med stopp på kanske 20-30 minuter.

Vi ber om överseende för alla eventuella olägenheter detta kan medföra. Om du har funderingar över ovanstående, så tveka inte att kontakta styrelsen på  info@maelby.com