Välbesökt Årsmöte

Lördagen den 17 juli ägde årsmötet för 2021 rum. Mötet blev väldigt välbesökt och en trevlig nyhet var att föreningen bjöd samtliga på kaffe och nybakta bullar som tillhandahölls av Rådhuscafét i Torshälla.

Hela 14 motioner behandlades och detta tog naturligtvis lite tid. Mötet beslöt att bifalla styrelsens förslag om fyra fasta cirkulärgupp på området till en beräknad kostnad av sju tusen kronor styck. Vidare bifölls styrelsens förslag om att utreda en dispens-avgift för de som överträder de s.k. BK3-vikterna på våra vägar (ca 22,5 ton). Dispens kommer alltså att behövas vid om eööer tillbyggnad och stora markarbeten samt liknande.

Till styrelsen blev det omval av Susanne Boy-Löjdquist som ordförande. Ledamoten Kjell Olofsson samt Åke Lindmark omvaldes på 2 år. Omval blev det även av revisorer samt en suppleant. Jonny Andersson nyvaldes som supplent. Patrik Bihler nyvaldes i valberedningen.

Då utgifter och inkomststat godkändes av mötet, kommer årsavgiften att faktureras ut inom kort. Detta för att inte urholka vårt kassaflöde när asfalteringen av Mälbyvägen ska betalas. Som vanligt får de som har registrerat sin e-postadress, fakturan på en länk, övriga via posttjänst.

Hur styrelsen ser ut kan du se under fliken "Föreningsinfo".