Asfaltering av Mälbyvägen PÅMINNELSE

Som tidigare meddelats kommer Mälbyvägen att genomgå renovering och asfaltering. Detta arbete påbörjas imorgon den 24 augusti 2021 kl 0700. Arbetet kommer att pågå under två dagar (tisdag och onsdag). En körbana i taget renoveras. Det kommer att finns två vakter som dirrigerar trafiken. Räkna med att det kan ta ett par minuter extra att ta sig ut på Torshällavägen. Vi ber er ha överinseende med detta för att sedan kunna åka på en fin och nyasfalterad Mälbyväg inom kort!

Hälsningar// Styrelsen Mälby SFF