Fördelning av boendeform i Mälby.

Vi körde idag igenom vårt register och såg att vi nu har 341 st. fastigheter i föreningen. Av dessa är 106 st. sommarbostäder, d.v.s. det finns ingen som är skriven på fastighetsadressen. 8 st. är obebyggda tomter, där det saknas byggnad, men när dessa tomter bebyggs, så får man väl anta att det kommer upp permanenta hus även här.

Om man räknar bort dessa 8 fastigheter, finner vi då att 68% av fastigheterna är permanentboende, medan 32% av fastigheterna är sommarbostäder.