Vildsvinsmeddelande

För tre veckor sedan hölls ett möte där alla de olika ordföranden från föreningarna i Mälby medverkade! Vildsvinsproblematiken stod högt på agendan. Det är en majoritetsönskan att vi ska bli av med vildsvinen.

Vi kommer att ansöka om skyddsjakt av vildsvin i Mälby. Ett konstruktivt och samordnande möte med jägare från Ängsholmen och Mälby samt kommunens jägare har hållits. Mycket bra erfarenhetsutbyten mellan alla inblandade! Säkerheten ur alla perspektiv är extremt viktig!

Vildsvinen kan röra sig över stora arealer under en natt och därför förenklas jakten av att jägarna har tillstånd att jaga på större områden.

Vidare kan nämnas att skog/ buskpartiet vid busshållplatsen och jollebasen Kommer att buskas ur, vilket är en åtgärd från kommunens sida för att minska gömställen för vildsvinen.

Att bli av med vildsvinen är inget snabbt projekt, men ett unisont arbete är påbörjat! Samarbetet är viktigt i detta för att bli framgångsrikt och där är vi nu.

I det korta perspektivet för att inte trädgårdar skall förstöras är elstaket lösningen. För att hålla ned kostnaden för staket kan man ju gå ihop med grannar och göra gemensam sak.

Detta meddelande kommuniceras även på vägföreningens hemsida, http://xn--mlby-loa.com/

och facebookgrupperna i Vi som bor på TorshällaHuvud och Vi som bor i Mälby Torshälla.

Med vänlig hälsning Susanne Boy-Löjdquist/ Ordförande i Mälby Samfällighetsförening ( vägföreningen)