Deklarationsinformation

 Mälby Samfällighetsförening har lån på Rekarnebanken i Eskilstuna. Under år 2021 betalade vi ränta för dedda lån. Du som äger en fastighet som är ansluten till vår förening och betalar avgift för "Sektion 1, Mälby", kan göra avdrag på inkomstdeklarationen som lämnas den 2 maj 2022.

Titta på din faktura för årsavgiften 2021 vad det står för andelar på denna sektion. Har du frågor, hör du av dig till kassören,

på info@maelby.com eller mobil 070-788 14 10

De summor som kan dras av, framgår enligt nedan. På deklarationen har du kanske SKV fyllt i ränta som de fått uppgifter om från din bank eller liknande. Då lägger du till räntesumman enligt medan och skriver i det nya beloppet. Vid upplysning, skriver du att ändringen avser inbetald ränta till Mälby Samfällighetsförening org.nr 717907-0623.

 

0,300 i andelstal =  46 kr

0,350 i andelstal =  53 kr

0,500 i andelstal =  76 kr

0,700 i andelstal = 108 kr

100    i andelstal = 151 kr

Kom ihåg att avdragen gäller endast fastighet som betalar avgift för Sektion 1 Mälby.