Uppdatering under Föreningsinfo.

Vi har idag uppdaterat några regler i vad som gäller fullmakt vid årsnöten, tillvägagångsätt för Motioner samt instruktioner vid försäljning av fastighet.

Det finns även en Fullmaktsmall som går att ladda ner från fliken Arkiv.

Finns det frågor om ovanstående så mejla oss på info@maelby.com