Årsmöte 2022

Årsmötet avlöpte den 9 april i IOGT lokalen i Torshälla. Mötet hade 32 besökare och styrelse ser nu ut enligt nedan:

 

Ordförande Susanne Boy-Löjdquist omval

Kassör Åke Lindmark

Sekreterare Bengt Eklund omval

Ledampt Kjell Olofsson

Ledamot Johnny Andersson Fyllnadsval

Suppleant Thomas Löjdquist Omval

Suppleant Peter Marchione Nyval

Revisor Torbjörn Janssin Omval

Revisorsuppleant Liselotte Källberg Omval

Valberedberedning Anders Thörnberg Omval

Valberedning Patrik Bihler Omval

Alla styrelsens förslag till stämman bifölls