Mälby Portalen

Torshälla

Enkät avseende vinterunderhåll

Vis årsstämman 2016, bestämdes att vi skulle lägga ut en enkät här på hemsidan och där medlemmarna fick säga sina synpunkter om vinterunderhållet 2016-2017.

Denna enkät kommer nu att läggas ut mellan den 10 -30 maj. Du som medlem har då möjlighet att lägga in din åsikt. Resultatet kommer att redovisas på årsstämman 2017, den 28 juni.

Innan du lämnar din röst, ber vi dig att tänka på helheten inom området och kanske inte bara hur det såg ut utanför din fastighet. På Mälbyvägen plogas det när det snöat minst 4 cm. På andra vägar minst 7 cm. Detta är samma norm som kommunen tillämpar på sina vägar. Inom Mälby har vissa genomfartsvägar prioritet. Det betyder att på småvägar är det normalt att det dröjer kanske flera timmar innan det plogas.

De medlemmar som inte lämnar någon röst, kommer att räknas som "nöjda".