Mälby Portalen

Torshälla

Inför Årsstämman

Det är nu ca 1 månad kvar till Årsstämman som kommer att äga rum onsdag den 28 juni kl. 18.30 i Gökstensskolans matsal, Torshälla. Nytt för i år blir, att vi nu slutar med att trycka upp kallelsen i ett häfte.

Istället kommer kallelsen att skickas ut via postprint och endast med ett blad. Postprint är uppdaterat med alla korrekta ägare och adresser i lantmäteriets register och när det gäller våra 26 arrendefastigheter, efter Tingsrättens register. Totalt är vi nu 328 medlemmar. I bladet kommer information att finnas vilket vi är ålagda enligt § 13-14 i stadgarna. Övrig information kommer att finnas här på hemsidan.

Notera att medlem som ej betalat avgiften för 2016, har rätt att närvara vid stämman, men får ej delta i röstning. Några motioner till stämman har ej inkommit. Styrelsens förslag är, förutom att resultatet balanseras i ny räkning, att stadgarna ändras i den delen som avser datum för stämman. Styrelsen föreslår att datum för stämman skall vara mellan 15 mars - 15 april. Sedan 2008 kan stadgeändring avgöras under en stämma. Tidigare krävdes två på varandra följande stämmor.

Info till Årsstämman 2017, kommer alltså att ligga under "Arkiv" här på hemsidan. För att kunna läsa detta, behöver du vara inloggad och styrelsen behöver då din E-postadress, för och efternamn samt fastighetsbeteckning. När vi fått dessa uppgifter, kommer du med automatik att få ett s.k. dynamiskt lösenord med E-post.

Hör av er om det finns frågor... akelindmarken@gmail.com