Mälby Portalen

Torshälla

Årsstämman 2017

Årsstämman 2017 ägde rum den 28 juni i Gökstensskolans matsal. Stämman biföll styrelsens yrkande på stadgeändring avseende tidpunkt för kommande stämmor. Nästa årsstämma kommer alltså att äga rum mellan den 15 mars och 15 april 2018.

Protokoll kommer att läggas ut på www.mälby.com inom kort.