Mälby Portalen

Torshälla

Detaljplan antagen för Vesterbergs väg

Vi lägger ut länken till rubricerade detaljplan som finns på kommunens hemsida. Notera att klagotiden är 3 veckor från den 21 juni.

Detaljplan T-M 8:1 

 

  • 23 fastigheter/hushåll har godkänts.
  • Fastigheterna kommer att få andel i Mälby SFF
  • Vägen kommer under byggtiden att stängas vid Lilla Mälby gård
  • Lantmäteriförrättning ned sakägare kommer att ske
  • Ny belysning kommer att sättas upp vid aktuell sträcka
  • Vägen kommer att göras i ordning efter att bygget är klart