Mälby Portalen

Torshälla

Regler för Gästboken

Gästboken har kommit till för att göra ett inlägg om någonting relaterat till föreningen. Att ha åsikter om styrelsen och kritisera dess arbete ingår inte i detta. Är man missnöjd med styrelsen, så kommer man med sin åsikt på Årsstämman, samt röstar i demokratisk anda.

Gästboken är inte heller något forum där man skriver personliga meddelanden till medlemmar eller liknande. Har man framfört en synpunkt om någonting, så innebär inte detta att nya inlägg innehåller samma synpunkter gång på gång. Detta anses som missbruk av Gästboken och vid upprepat missbruk kan man komma att bli avstängd från ytterligare inlägg i Gästboken.

Frågor man upplever som viktiga, kan man framföra i en skrivelse till styrelsen och dessa behandlas i vissa fall ganska omgående eller på nästa styrelsemöte. Man kan också lämna in en motion till Årsstämman. Hur detta går till kan man läsa om i stadgarna. 

Medlem kan också i särskilda fall begära en extra årsstämma. Då krävs en femtedel av medlemmarnas röster.