Mälby Portalen

Torshälla

Vad händer med klippningen av vägkanter?

Föreningen har i många år haft som policy att inte klippa vägkanterna förrän senare på sommaren. En orsak till detta är dels önskemål från medlemmar, men också dels för att främja pollination av blommor.

Att kanterna måste klippas, är i grunden baserat på trafikfara, men också på att gräs och sly på sikt kan börja "äta sig in" på vägen. När cykel och gångvägen nu är klar så kan man med fog tycka att trafikfaran har minskat med åtskilliga procent. Men dessutom visar ny forskning att förutom bin, så mår fjärilar och larver extra bra av att blommor och gräs får vara ifred. Faktum är att forskare menar att den aktuella klippningen kan vänta till bortåt mitten av september.

Länk till Natursidan.se      

Länk Trädgårdsmästare vädjar

I varje fall kan vi kanske vara överens om att blommande vägkanter är en härlig syn under sommaren, så länge den inte utgör en fara för trafiken.