Mälby Portalen

Torshälla

Enkät om digitalskylten.

Vi har nu tagit bort enkäten och tyvärr är det inte så många som röstar så att man kan bilda sig en uppfattning. I denna enkät fick vi in 14 svar. När man tittar på dessa, så ser man att åsikterna speglar var man har sitt boende. Man vill alltså gärna ha skylten på den väg man bor på.

Dock väger det lite över åt den åsikten att skylten står bra just där den står idag. Alltså nere vid Mälbyviken. Troligtvis kan det också vara så att många är nöjda med utplaceringen och därför avstår att rösta.

Skylten får alltså stå kvar vid Mälbyviken tills vidare.