Mälby Portalen

Torshälla

Arbeten igång vid Mälbyviken

  Hej,

Som ni kanske har sett, så har nu arbetet med cykel o gångvägen från busshållplatsen och norrut, påbörjats. Man börjar med att justera den befintliga ytan på olika vis. Bl.a. ska maskrosor bort och ett vattenledningsrör vid pumpstationen åtgärdas. Även ett djupare dike ska grävas utmed Mälbyvägen. Det kommer även att grävas ner s.k. pollare, för att markera dikessträckningen. När justeringen är klar, kommer PEAB och asfalterar. Förhoppningsvis blir allt klart efter helgen. Mälby SFF och kommunen delar på kostnaden för detta projekt.

När det gäller åtgärder vid vändplan/busshållplatsen, kommer detta inte igång förrän nästa år. Vesterbergs väg kommer då att åtgärdas i sin helhet och planen är att jordmassor därifrån kommer att användas för att snygga till den aktuella vändplanen. Vi har även uppvaktat kommunen om att eventuellt kunna ställa dit någon form av konstverk, Vi får se längre fram hur det går med det.

För tredje gången har vi haft kabelåverkan på digitalskylten. Vilket resulterar i att batteriet laddar ur. Skylten kommer snart att plockas in för vintern och vi kommer då att fixera den högre upp på stolpen, samt dessutom dra kabeln uppifrån och eventuellt genom röret. Sedan en månad tillbaka har vi nu möjlighet att få statistik från skylten, genom en s.k. logg. Loggen registrerar hastighet, riktning och tidpunkt på fordon som passerar. Dessa data kan sedan användas i ett kalkylprogram för att göra analys. Vi återkommer så småningom med en sådan.

Även farthindren kommer att tas bort nu inför kommande vintern och sedan får vi se vad årsstämman har för åsikter om dessa och hur vi går vidare, Notera att efter stadgeändring, kommer årsstämman att äga rum mellan 15 mars och 15 april 2018