Reviderade Stadgar

De nya reviderade stadgarna som ändrades under Årsstämman 2017, är nu godkända av Lantmäteriet och inlagda under fliken "ARKIV".