Mälby Portalen

Torshälla

Uppgrävning av Vesterbergs väg!

Enligt uppgift så kommer man att på måndag den 4 december, påbörja arbeten med VA-ledning vid Vesterbergs väg. Arbetet kommer att påverka trafik på vägen mellan fastigheterna nr 12 och fram till nr 24. Beräknad tid om allt går bra, har angetts till 4 dagar. 

På västra sidan av infart till Skräddartorpsvägen syd, kommer också en ny pumpstation att uppföras. Trafiken kommer tillfälligt att ledas om via vägen över nya området och när man gräver västerut mot nr 22-24, kommer Vesterbergs väg tillfälligt att stängas för genomfart österut mot Mälbyvägen.

Finns det specifika eller viktiga frågor, var vänlig kontakta platschefen Nils-Erik Lisjö 070-627 00 98

E-post: nils-erik.lisjo@tranab.se