Fördelning av permanent och sommarboende i Mälby

 

Permanentboende och sommarbostäder med relaterade husnummer i Torshälla Mälby samt antal folkbokförda personer över 16 år per gata/väg december 2017

 

Gatunamn Gatuadress antal folkbokförda personer samt antal sommarbostäder

 

Apelstigen Permanentboende på nr 6, 8, 9,11,12,13,14,15,16, = 19 personer

Sommarbostad på nr 2, 7

 

Aspvägen Permanentboende på nr 3, 5, 7, 9 = 8 personer

Sommarbostad = 0

 

Björkvägen Permanenboende påt nr 8,10,12,14,16A,16B,18, 20A, 20B, 22B, 26 = 20 personer

Sommarbostad på nr 3, 7, 17, 20

 

Ekvägen Permanentboende på nr 4, 6 = 3 personer

Sommarbostadnr 10

 

Flädervägen Permanentboende på nr 2, 3, 7, 9 = 7 personer

Sommarbostad på nr 5

 

Furustigen Permanenboende påt nr 2,3,6 = 8 personer

Sommarbostad på nr 4 A, 4 B, 8

 

Humlevägen Permanenboende påt nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22 = 37 personer

Sommarbostad på nr 2, 10  nr 12 obebyggd

 

Kastanjevägen Permanentboende på nr 3, 6, 8,10 = 8 personer

Sommarbostad på nr 2, 4, 12

 

Körsbärsstigen Permanentboende på nr 3, 5, 7, 8,12 = 9 personer

Sommarbostad på nr 1, 2, 9, 10, 11, 13, 15, 19  nr 17, 21, 23 obebyggda

 

Lindstigen Permanentboende = 0

Sommarbostad på nr 2

 

Lönnvägen Permanentboende = 0

Sommarbostad på nr 4, 8, 12, 16

 

Mistelvägen Permanenboendet = 0

Sommarbostad på nr 1, 3

 

Måbärsvägen Permanentboende på  nr 1, 4, 6, 9,13 = 9 personer

Sommarbostad på nr 3, 5,11  nr 2 obebyggd

 

Mälbyvägen Permanentboende på nr 4,6,8,12,18,20,24,26,28,38,40,60,75A,75B,77,79,83,85,87 = 41 personer

Sommarbostad på nr 2, 10, 14, 16, 22, 26 B, 42, 44, 70  nr 36 obebyggd

 

Nyponstigen Permanentboende på nr 2, 7, 8 = 6 personer

Sommarbostad på nr 1, 3, 4, 5, 6 ,9

 

Olvonvägen Permanentboende på nr 3, 4, 6 = 5 personer

Sommarbostad = 0

 

Oxbärsvägen Permanentboende på nr 1, 2, 4 = 5 personer

Sommarbostad på nr 6

 

Oxelvägen Permanentboende på nr 1, 3, 4, 7,10,14 = 13 personer

Sommarbostad på nr 5, 6, 8,12

 

Pilstigen Permanentboende på nr 1, 2, 5 = 5 personer

Sommarbostad på nr 3, 4

 

Päronvägen Permanentboende på nr 4, 7, 8, 9,10,12,14,15,16,19, 21, 22, 24, 26, 30, 32 = 31 personer

Sommarbostad på nr 6, 11, 13, 17, 20

 

Rönnbärsvägen Permanentboende på nr 2, 5, 8,13,15 = 10 personer

Sommarbostad på nr 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17,18, 20, 22, 24

 

Skräddartorpsv Permanentboende på nr 5, 6, 7, 8, 9,10 B,11, 27, 29, 32, 45, 56 = 19 personer

Sommarbostad på nr 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 33, 34 ,35, 36. 37, 46, 51, 52  nr 3 B, 10 A obebyggda

 

Syrenvägen Permanentboende på nr 5, 6, 7, 8, 9,10,11,13 = 13 personer

Sommarbostad på nr 12 t nr 1, 3 obebyggda

 

Tibastvägen Permanentboende på nr 4, 6 = 4 personer

Sommarbostad = 0

 

Vesterbergs väg Permanentboende på nr 12,13,14,16,17, 22, 24 = 19 personer

Sommarbostad på nr 15, 19, 23, 25

22 permanentbostäder under uppförande och blir medlemmar i Mälby SFF under 2018

 

Åsvägen Permanentboende på nr 4, 6, 10, 12, 14, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35 A, 35 B, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,                   54, 59 = 61 personer

Sommarbostad på nr 8, 11, 15, 18, 21, 29, 34, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 61, 63

Nr 1 obebyggd

  

Samtliga vägar utom Mistelvägen, asfaltbelagda.

Mälbyvägen trafikeras av bussar från Länstrafiken samt innehar tre busshållplatser

Totalt var antalet fastigheter/medlemmar i Mälby SFF,  328 stycken. Då räknas även Ängsholmens SFF samt Lisselängens SFF som vardera en medlem med andelstalen 115 respektive 15 i sektion Mälbyvägen.

Totalt i december 2017,  191 st permanentbostäder = ca 62% av totalt 310 bebyggda fastigheter.

Totalt antal sommarstugor var 120 st = ca 38% av totalt 310 bebyggda fastigheter

Totalt antal obebyggda fastigheter = 11 st 

Totalt antal lantbruksfastigheter = 2 st

Totalt antal övriga fastigheter, E-a Kommun (Jollebasen, åkermark) samt Vattenfall AB (Kraftledning) = 2 st

Industrifastighet ligger vid Vesterbergs väg.= 1 st

 

Antal permanentboende över 16 år = 360 st. En ökning med 6 personer sedan 2016