Mälby Portalen

Torshälla

Årsstämma i april!

Den 11 april 2018 som är en onsdag, har vi årsstämma i föreningen.

 

Anledningen att vi ändrat datum till april i stället för juni, beror på att vi under stämman 2017 ändrade våra stadgar, detta för att det skulle bli lite lättare att jobba. Vissa beslut blev väldigt sent utförda p.g.a. detta sena datum.

Mälby samfällighetsförening bildades år 2000. Tidigare hade man haft en vägförening och stämman hade kvar sina rötter från 50-talet, när alla fastigheter var sommarstugor. I dag är det annorlunda med ca 195 permanentboende fastigheter.

Stämman i år kommer bl.a. att ta beslut om (redan finansierad) ev. renovering av Vesterbergs väg, farthinder på vägarna samt andra mindre frågor.