Mälby Portalen

Torshälla

Lite nyheter!

Hej,

Årsmötesprotokollet finns nu under ARKIV på vår hemsida www.mälby.com

Föreningen har inköpt tre st trafikspeglar som kommer att sättas upp i början av maj månad. En kommer att sitta vid Åsvägen/Skräddartorpsvägen och en eventuellt vid Päronvägen/Skräddartorpsvägen. Vi ska sedan titta på backen vid Flädervägen, där det är dålig sikt. Kom ihåg att det är högerregeln som gäller inom 30-vägsområden, trots speglar!

Under maj kommer vi också att titta på vändplanerna vid Kastanjevägen respektive Nyponstigen, varav den förstnämnda är den mest kostnadskrävande eftersom det finns ett elskåp och berg i dagen som ställer till det. Vi kommer att ta råd både från experter och gatukontoret!

Alla vägar är nu sopade av Elfast förvaltnings AB, medan cykel och gångvägen är sopade av kommunen.

Den stora stenen är nu bortsprängd vid Nypostigen och kommer att forslas bort.

BIKAB, som gräver stadsnät/bredband åt kommunen vill gräva upp på några ställen samt ställa större fiberskåp ihop med de gamla utmed Skräddartorpsvägen. Styrelsen är inte pigga på att medge tillstånd för grävning utan förordar istället borrning under vägar. Tyvärr fungerar inte detta överallt och vi förhandlar nu om ett ledningsavtal med EEM där vi erhåller en större summa från kommunen mot att de får tillstånd för grävning generellt.

Farthinder med s.k. Bumpers, kommer att läggas ut i början av maj månad efter beslut från stämman. De kommer inte nödvändigtvis att läggas ut på samma ställen som förra året. 

Digitalskylten kommer också att ställas ut snart. Denna har fått en positiv respons och det är möjligt att vi införskaffar ytterligare en skylt. Vi har i skrivande stund inte bestämt var den ska placeras ut. Under Årsstämman klagade en del boende utmed Mälbyvägen vid 50-sträckan att det körs alldeles för fort.  Eventuellt kanske skylten flyttas fram dit en period, men ingenting är bestämt för närvarande..

Det var allt för denna gång. Vi återkommer om någon månad.