Mälby Portalen

Torshälla

Personregister GDPR

Hej,

Vi är tvugna att enligt lag hålla ett register på våra medlemmar! Detta redister är officiellt och samma som Lantmäteriet använder sig av.

Registret fungerar så att det ligger på en server i Finland i det s.k. "molnet" och administreras av Matriset OY, vilka vi har ett avtal med. Vi och Matriset lämnar inte ut några som helst uppgifter och dessutom lagras inga peronnummer utan endast fastighetsdata samt ägaradresser.

Den nya lagen som träder i kraft den 25 maj istället för PUL (lagen om personlig upplysning) påverkar med andra ord inte oss!