Mälby Portalen

Torshälla

Inbetalning av Årsavgift

Hej,

Fakturor avseende årsavgift 2018 kommer att skickas ut nu i slutet av maj. Årsavgiften är i stort sett oförändrad men omfördelas med mer pengar till Mälbyvägen som behöver åtgärdas inom kort. Det innebär att de som har andelar iden aktuella vägen kommer att få betala kr 500 istället för tidigare 100 kr. Se www.mälby.com/ARKIV och debiteringslängd.

(ARKIV är lösenordsskyddad) Årsstämman beviljade utskick via E-post, så drygt 200 fastighetsägare får fakturan via denna övriga dryga 100 får den via posten och påminnelse kostar som vanligt 100 kr.

Men detta räcker inte långt då Mälbyvägen är 2,5 km lång samt sex meter bred. Iordningställande samt ny beläggning beräknas kosta ca 2,5 miljoner kr. Föreningen försöker lösa detta på olika sätt.

Man kan få bidrag från Trafikverket. Vi försker få vägen övertagen av kommunen. Eller vi åtgärdar vägen en bit i taget. Vi återkommer med ytterligare information.

Förfallodagen kommer att sättas till den sista augusti så det finns gott om tid till att betala.