Nedhängande Trädgrenar

Vi har fått anmärkning om att nedhängande och snötyngda grenar hänger över vägen. Det är framförallt större fordon som påverkas,sopbilar, traktorer, budbilar och liknande.

Vi var under sommaren och lade i lappar vid berörda fastigheter där grenar utgjorde problem för trafiken. En del vidtog åtgärder, men inte alla.

Vi vill åter påminna om detta. Det ska vara minst 4,60 m i fri höjd ! När det snöar kan grenarna hämga ner betydligt mer än vad de gör vid sommarväderlek.

Vi kommer inom kort att åka ut och kontrollera samtliga vägar. 

 

                                                                                     

                                                                                                           Så här ska det se ut !!!