Vildsvinsproblem

Vi vill uppmana trafikanter till försiktighet!

Vi har en stor stam av vildsvin som springer omkring på vägarna. En olycka inträffade nyligen på Mälbyvägen. Det är ca 15 djur som rör sig i området. Rönnbärsvägen - Skräddartorpsvägen Syd, är vägar där man sett flocken.

Vi uppmanar stugägare (sommar) vid speciellt Rönnbärsvägen att åka ut och ta en titt på tomterna.

Vi har pratat med jägare om problemet och väntar på instruktioner om åtgärder från kommun/polis om vad som gäller i vårt stadsplanerade område. Vo återkommer om detta.

Notera att vid viltolyckor ska polisen underrättas enligt lag. Var annars försiktiga! Ett skadat vildsvin är inte att leka med.