Mälby Portalen

Torshälla

Ränteavdrag för 2018 (2019 års deklaration)

Spm bekant betalar Mälby Sff ränta. Denna ränta är endast avdragsgill för de fastigheter som har andelar i sektion Mälby. Se på 2018 års faktura vilka sektioner ni betalar för er fastighet.

 

1 andel    = ränteavdrag kr 138

0,7 andel = ränteavdrag kr 97

0,5 andel = ränteavdrag kr 69

0,35 andel = ränteavdrag kr 48

0,30 andel = ränteavdrag kr 41

Räntan dras av under 8.1 i självdeklarationen. Har ni betalat annan ränta så lägger ni på vår ränta samt skriver totalbeloppet i den tomma vita rutan till höger. Under upllysningar övrigt, så skriver ni att räntan (vår) avser Mälby Sff.