Mälby Portalen

Torshälla

Motioner till Årsstämman

Tre motioner till Årsstämman finns nu inlagda under "ARKIV". Vi har fått in dessa likalydande motioner från fyra medlemmar, alltså 12 motioner. Eftersom de är kopior av varandra, har vi valt att lägga in dessa tre. Styrelsen har behandlat motionerna och det har tidigare gått ut mail om detta.

Motionerna kommer sedan att behandlas på Årsstämman den 11 april.