Mälby Portalen

Torshälla

Årsstämma 2019

Den 11 april hade föreningen årsstämma, kl 18.30 i Kyrkans Hus, Torshälla. Ordförande för mötet var Marita Skog.

Styrelsen ser nu ut som följande ( innan man konstituerat sig)

 

Ordf. Susanne Boy-Läjdquist

Ledamot Kjell Olofsson

Ledamot Bengt Eklund

Ledamot Bror Ellfolk

Ledamot Åke Lindmark

Suppleant Margareta Lindblom

Suppleant Magnus Törnstrand

Revisorer Karl Kun och Torbjörn Jansson

Revisorsuppleant Lise-Lotte Källberg