Mälby Portalen

Torshälla

Styrelsen för 2019

Den 11 april hade föreningen årsstämma, kl 18.30 i Kyrkans Hus, Torshälla. Ordförande för mötet var Marita Skog.

Styrelsen ser nu ut som följande: 

Ordf. Susanne Boy-Läjdquist

Ledamot Kjell Olofsson

Sekreterare Bengt Eklund

Ledamot Bror Ellfolk

Kassör Åke Lindmark

Suppleant Margareta Lindblom

Suppleant Magnus Törnstrand

Revisorer Karl Kun och Torbjörn Jansson

Revisorsuppleant Lise-Lotte Källberg