Sopning av vägar samt protokoll m.m.

Protokoll från årsstämman finns nu upplagt under "ARKIV" Det krävs lösenord för att komma in i "ARKIV". Saknar du lösenord, så kontakta styrelsen på info@maelby.com

 

Det verkar nu vara sopat på alla vägar inom området. Arbete är utfört av Elfast AB.

Skulle det vara något problem, så kontakta styrelsen på info@maelby.com

 

När det gäller G-C vägen från Mälbyviken och till Mälarbadsvägen, så är det kommunens gatukontor som är ansvariga för denna. Enligt uppgift är banan sopad strax innan påsk.

 

V.v.försök undvika att köra Vesterbergs väg. Där kommunen har grävt och som nu är grusad, dammar det något fruktansvärt. Man har lovat att ätgörda detta, men i skrivande stund så är det inte gjort.