Allmänna nyheter

Lastfartyg mot Köping passerar Torshälla Huvud !

Mälbypark AB har ansökt om förhandsbesked i avsikten att bygga

tre villor i början av Skräddartorpsvägen Syd. Kommunen har behandlat ärendet positivt och man har fått klarsignal att fortsätta. Det troliga är att dessa arbeten kommer igång till våren. Vi återkommer om detta. 

Klart är också att det blir en ny fastighet vid Mälbyvägen alldeles vid infarten till Norrby. Lantmäteriet har varit ute och slagit ner tomtrör. Grindasrbeten påbörjas under våren.

Rondellen vid busshållplatsen är nu igenfylld. Vi tycker att resultatet ser riktigt bra ut. Nu är det tänkt att det ska ligga så här till våren. Det kommer förmodligen att sjunka något. En del större stenar kommer redan nu att läggas ut i ytterkanten mot busskuren och mot Ängsholmen. Detta för att slippa bilar som naggar i kanten. Till våren kommer ett "Silverpäron" att planteras i mitten. Sedan får vi se om det blir Ängsblommor, Lavendel eller något annat som kommer runt om. Massorna och fyllningen kommer från Vesterbergs väg och genom att vi kunnat tippa dem här, nära, har vi sparat tusentalskronor istället för att behöva frakta bort dessa för dyra pengar.