Vesterbergs väg!

Ja då har vi öntligen fått Vesterbergs väg asfalterad efter att ha varit i dåligt skick i fler år. De boende vid Dikesvägen och den uppgrävda grusdelen tycker nog att det är skönt att slippa vägdammet som uppkommer under varma sommardagar. Vid infarten till Skräddartorpsvägen Syd finns det forfarande en del krackeleringar i asfalten som ska åtgärdas av Eskilstuna Energi & Miljö Elnät. Vi får se när detta blir gjort.

Vi vill påminna om att begränsning för fordon med axeltryck över BK3 (ca 22,5 gäller. Skyltar finns i början på vägen mot Mälarbadsvägen samt i början på Mälbyvägen.

Det finns fyra mötesplatser utmed vägen och de ska märkas med mötesskylt samt P-förbud snarast. Skyltarna är beställda. Vidare har vi ansökt om 30 km inom det detaljplanerade området mellan Dikesvägen och radhusen. Vi har ingen kännedom när detta kan bli klart. Trafikledningen har möte en gång i månaden. Den övriga delen av vägen har fortfarande 70 km som tillåten hastighet. Vilket beror på att dessa områden inte är detaljplanerade och därför har Länstyrelsen som ansvarar för hastigheten. Är det planerat område så bestämmer kommunen i trafiksäkerhetsfrågor.

Vi kommer också inom kort att lägga en s.k. stödremsa av grus vid asfaltkantens sidor. På några ställen går asfalten långt ut och där kan man bara lägga ca 5 cm. Annars normalt brukar remsan vara ca 30 cm.

Dikesvägen är klassad som tomtillfart och ägs alltså av de 10 fastigheterna där. Det är alltså upp till dem om de vad de vill ha för hastighet och om de vill stänga vägen för obehörig trafik.

Vi hittade inget foto på Vesterbergs väg. Är det någon som har så maila det gärna till info@maelby.com så lägger vi in det nedan!

 

Vesterbergs väg från Mälarbadsvägen!

Vesterbergs väg mot Mälbyvägen!