Förbud mot larvfötter och tunga transporter!

Vi vill än en gång påminna om att det råder ett totalt förbud att framföra maskiner med olika former av larvfötter, på våra vägar. Förbudet gäller ex.vis grävmaskiner, markborrmaskiner och liknande. Förbudet gäller enbart larvfötter av metall, ej gummi. Orsaken är att dessa maskiner, speciellt vid varmt väder, orsakar skador i asfalten. Det är ni som fastighetsägare, som är skadeståndsskyldiga och därmed har ansvaret att meddela anlitad entreprenör, on vad som gäller. När det gäller tunga transporter måste ovillkorligen tillstånd från styrelsen inhämtas vid överstigande av axeltryck BK3 vikter (ca 22,5 ton). Stora byggnadsarbeten måste också anmälas i förväg.

 

Infart till Pilstigen !