Bumers, skyltar m.m.

Alla s.k. bumpers (farthinder) kommer nu att tas bort inför vintern. Vi får se nästa år om "stämman" vill ha dem på plats igen.

Digitalskylten vid Mälbyvägen kommer att vara igång så mycket under den mörka årstiden. Anledningen är den att kylan slukar batterier. Vid soliga dagar kan den fungera eftersom solcellen då fungerar. Digitakskylten vid Skräddartorpsvägen 10 kommer däremot att vara igång eftersom den är kopplad till el-nätet.

Vid Vesterbergs väg finns fyra mötesplatser som nu kommer att skyltas upp. På samma stolpar kommer det förutom ett "M", även att sitta en skylt som markerar förbud att parkera.

Även vändplanerna vid Kastanjevägen, Nyponstigen och Pilstigen kommer att skyltas upp ordentligt.

På begäran av markägaren kommer vi att sätta upp en skylt med texten "Här slutar allmäm väg" längst upp vid Furustigen. Anledningen är att marken här är klassad som naturområde och den spontana trafik som förekommer här är olaglig.

Projekteringen av de tre nya tomterna vid Skräddartorpsvägen Syd, ligger nu hos Lantmäteriet som numera även bestämmer om inträdesavgiften till vår vägförening är skälig. 11,000 kr per fastighet fick man betala för de 20 fastigheter som nyligen uppförts vid Vesterbergs väg. Det innebär att du som medlem är delägare till nästan 4 millioner kronor.

Fyllningen vid busshållplatsen nere vid Mälbyviken får nu ligga och "sätta sig" över vintern. Redan nu ser det riktigt bra ut tycker vi och dessutom har det i princio inte kostat något eftersom vi lagt upp schaktmassor från Vesterbergs väg, som vi slapp köra bort för dyra pengar!

Så här såg Rönnbärsvägen ut för bara fem år sedan!