Nya Året 2020

Ja nu är vi inne några dagar på det nya året. Någon riktig vinter har vi ännu inte sett till och det finns naturligtvis delade meningar om detta. Bra är det för vägföreningen som sparar pengar och de som åker bil till jobbet varje morgon är förmodligen ganska nöjda, men visst vore det fin med ett lite vitt på marken och för barnen som kan ta fram kälkar och sparkar och kanske skidor.

Vi får väl se vad som händer, vi är ju bara i början av januari så mycket kan hända innan våren är här. Vår väghållare är i alla fall redo och som vanligt är det kommunens normer som gäller, 4 cm på Mälbyvägen och 7 cm på övriga vägar samt halkbekämpning vid behov. 

Tomttillfarter som är grusbelagda plogas bara om tjälen har lagt sig. Risk finns annars för att skador uppstår på dessa infarter som föreningen inte ansvarar för. Kom också ihåg att fordon och annat som kan finnas ivägen för plogning, flyttas eller plockas bort. Väghållaren har inte tid att stanna, utan plogar runt dessa hinder eller i värsta fall, hoppar över åtgärder i denna del.

På förekommen anledning vill vi också meddela att Gång och Cykelbanan( G-C väg)  utmed Mälbyvägen, underhålls av kommunen. G-C väg mellan N och S Skräddartorpsvägen vinterunderhålles ej. Detta gäller även Kolarbacken.

Arbeten som kommer att utföras under 2020 är förstoring av vändplan vid Åsvägen 45-47. Detta skulle gjort tidigare, men långa leveranstider av betongelement samt byggtrafik vid  två fastigheter på Åsvägen, gjorde att vi sköt på det hela. Åtgärder vid Åsvägen länre bort mot Kolarbacken, måste också vidtas eftersom vägen här kan rasa ner mot sjön. En del vägskyltar kommer också att grävas ner eller bytas ut så snart som möjligt.

Årsstämman kommer att hållas mellan 15 mars - 15 april enligt stadgar. Styrelsen har ännu inte bestämt datum och återkommer om det. Kallelse till Årsstämman kommer att ske med E-post till de som registrerat denna. Övriga får kallelse med vanlig post. Vi saknar fortfarande ca 50 E-postadresser av 350. Vi sparar ca 50 kr om året på varje E-postadress vi får. Skicka  ett mail till info@maelby.com, du behöver bara skriva namn och adress alternativt fastighetens nr.

Styrelsen för Mälby SSF önskar GOD FORTSÄTTNING på det nya året!