Diverse nyheter på det nya året!

Vid infarten till Norrby vid Mälbyvägen har det styckats av en ny fastighet. Denna har fått beteckningen Torshälla 3:112. Därmed har föreningen nu 351 fastigheter. Man börjar bygga nu under våren.

Ett vildsvin har skjutits bortåt Lisselängen/Annero. Enligt uppgift ska det ha varit en stor galt.

I april kommer vi att beså rondellen vid busshållplatsen. Vi har släppt tanken på ett Silverpäronträd i mitten. Istället gör vi ett försök att så ängsblommor av olika sorter. Men resultatet kommer man inte att se förrän nästa år 2021.

Årsmötet kommer att gå av stapeln i april. Vi har ännu inte bestämt datum men återkommer om detta

Det har blåst en hel del den senaste tiden och det har varit lite problem med att träd blåst omkull på några ställen. Vi vill med anledning av detta klargöra att detta inte är vägföreningen ansvar. Det är markägarens skyldighet att kontrollera sina träd så att de inte är murkna. Växer trädet på "allmänningen" är det någon av stugföreningarna som är ägare.

En arrende-fastighet på Rönnbärsvägen håller nu på att styckas av och ska säljas till husägaren. Det finns 26 sådana fastigheter i föreningen och enligt uppgift finns det ett stort intresse hos husägarna för att köpa loss tomterna. För föreningen blir det ingen skillnad. De aktuella fastigheterna är inskrivna hos oss sdan augusti 2000 och har samma andelar som vi övriga.

Mälbyvägen börjar bli i dåligt skick och är i behov av en renovering. På grund av en tvist med Ängsholmen kommer det bara att göras minimalt underhåll tills vi har löst detta. Teoretiskt kan vi få bidrag från Trafikverket på max 80 procent. Verkligheten är den att ingen vet om det finns pengar och det kan ta flera år. Kostnaden för att återställa vägen i bra skick, är i dagsläget beräknaaad till 1,5 - 2 millioner kronor.

Den digitala skylten på Mälbyvägen är normalt inte i funktion under vintern, men soliga dagar kan den lysa ändå p.g.a. solcellen!

Slutligen vill vi citera en skrivelse som (skämtsamt) inkom till styrelsen nyligen: " Vi är hittills väldigt nöjda med snöröjningen i år!"