ÅRSSTMMAN FRAMFLYTTAD !

Styrelsen hade bestämt att Årsstämman skulle äga rum den 14 april!

Så blir det inte. På grund av Corona-viruset och de restriktioner som rekommenderas i hela landet, har vi bestämt att flytta fram mötet.

 

Några viktiga punkter finns inte heller på agendan och vår bedömning är att medlemmarnas hälsa 

går i första hand. Datum för Årsstämman kommer att meddelas så snart omständigheterna medger detta.